گزش کنه، دلیلِِ آلرژی گوشت
گزش کنه، دلیلِِ آلرژی گوشت

آلرژی و ایمنی

تاریخ انتشار : 1397/05/27 بازدید : 3673

حساسیت گال چیست؟

گزش کنه تک ستاره (نوعی کنه در آمریکا) است که باعثِ آلرژی گوشت می شود. این حساسیت پوستی که به دلیل گزش توسط کنه صورت می گیرد با آب ریزش بینی و کهیرهای پوستی همراه است.

بسیاری بر این باورند که آلفاگال یک بیماری است اما دکتر کامینز استادیار پزشکی اطفال در دانشگاه شمالی کارولینا یافته است که گال یک حساست پوستی است./p>

کامینز استادیار پزشکی اطفال در دانشگاه شمالی کارولینا در این باره می گوید:

نقل قول از متخصصان پزشکیما چندین بیمار داشتیم که این واکنش تاخیر یافته در گوشت قرمز را توصیف می کردند. در آغاز ما تنها مرکزی بودیم که این را گزارش می کرد و مقدار زیادی شک و تردید (درباره آلرژی) وجود داشت. اما پس از مدتی هشدارها درمورد این حساسیت شروع به افزایش کرد.

آیا آلفاگال دلیل حساسیت به گوشت قرمز است؟

پلتس میلز اولین مقاله خود درباره آلفاگال را در 2008 منتشر کرد، او و کامینز در مورد پیوندهای مرتبط با حساسیت گوشت در 2009 مقاله ارائه دادند. پلتس میلل خود پس از گزیده شدن توسط کنه در یک پیاده روی 5ساعته در ویرجینیا دچار آلرژی آلفاگال شد. سه ماه بعد او دو قطعه گوشت بره خورد و 6 ساعت بعد وقتی بین کهیرها پوشیده شده بود از خواب بیدار شد.

پلتس میل می گوید:

نقل قول از متخصصان پزشکیمن فکر می کنم دلیل شیوع این آلرژی واضح است؛ مردم ساعت ها در کوه ها به پیاده روی می گذرانند و یک سایت جامع اطلاعاتی تقریبا 3000 گزارش در مورد افرادی در دور دنیا که این اتفاق برایشان افتاده است دارد.

 هم اکنون، تحقیق چاپ شده در مجله سالانه حساسیت، آسم و ایمنی بدن گزارش می دهد که حساسیت گوشتیِ آلفاگال رایج ترین دلیلِ آنافیلاکسی در مرکز علوم سلامتی دانشگاه تنسی بین سال های 2006 و 2016 (حساب شده برای 33% از 218 موردِ برررسی شده) شناخته شده است.

دکتر دبندرا پاتانیک، مسئول این تحقیق و استادیار داروشناسی در مرکز علوم بهداشتی دانشگاه تنسی در ممفیس، می گوید:

نقل قول از متخصصان پزشکیافزایش رشد جمعیت کنه های تک ستاره از سال 2006 بیشترین دلیل افزایش این موارد بوده است چرا که در بین جامعه پزشکی درک بهتری از گزشِ کنه وجود دارد که ممکن است باعثِ آلرژی آلفا گال شود.

پاتانیک می گوید: تحقیقات ما به وضوح آلفا گال را به عنوان دلیلِ اصلی آنافیلاکسی در اکثریت مواردی که علت یافته شده بود، شناخته است. حساسیت های غذایی دومین دلیل بود که 24% (از موارد) محاسبه شد.

در تحقیقات گذشه مرکز، محققان اغلب نمی توانستند که منبع واکنش های شدید حساسیت را کشف کنند. پاتانیک می گوید: وقتی ما همین مرور را در سال 1993 و دوباره در 2006 انجام دادی ، یک حجم عظیمی از موارد را داشتیم که دلیلِ آنافیلاکسی در آن ها نمیتوانست مشخص شود. تعداد این موارد بی توضیح هم اکنون از 59% به 35% در سال 2006 رسیده است.

محققان دریافتند که تنسی جمعیت بزرگی از کنه تک ستاره را داراست که اثر زیادی بر تعداد موارد حساسیت آلفاگال که آنها شناسایی کرده بودند دارد. اما هنوز آن ها ذکر میکنند با اینکه کنه تک ستاره در جنوب شرقی آمریکا بیشترین حضور را دارد اما موارد در کل کشور گزارش شده است.

دکتر محمد حسین رمضانی
دکتر محمد حسین رمضانی