آیا در حین خواب انسان توانایی یادگیری دارد؟
آیا در حین خواب انسان توانایی یادگیری دارد؟

سلامت عمومی

تاریخ انتشار : 1397/05/16 بازدید : 1645

در دهه 60 میلادی مبحثی با عنوان "هیپنوپدیا" در خصوص توانایی مغز انسان برای یادگیری در طول خواب مطرح گردید. بر اساس این نظریه داستانی خیالی نقل میشد که در آن افراد به وظایف آینده خود، در طول خواب وابسته هستند. اما شواهد قابل اعتماد علمی برای آن وجود نداشت و به همین دلیل به تدریج فراموش گردید. اما آیا مغز انسان می تواند در خواب نیز، مطالبی را بیاموزد؟!

جلب است بدانید که چندی پیش مطالعات علمی انجام شد که نشان داد برقراری ارتباط های ابتدایی مانند پاسخ "محرک-رفلکس" در طول خواب، در انسان و هم در حیوانات، امکان پذیر است. با این حال، هنوز روشن نبود که در طول خواب می توان موارد پیچیده تری از یادگیری را انجام داد، یا خیر.

حتما بخوانید روشی برای تحریک مغز در خواب جهت تقویت حافظه

در جدیدترین مطالعه ای که توسط محققان موسسه عصب شناسی (UNI) در مجله علمی Scientific Reports چاپ شده است؛ بیان شده که:

نقل قول از متخصصان پزشکیمغز ما قادر به شنیدن صدا، در طول بیداری و خواب می باشد؛ اما توانایی گروه بندی صدا بر اساس منبع تولید آن و توالی تولید آنها، فقط در زمان بیداری ممکن است.

نتایج این مطالعه بیان میکند، توانایی یادگیری مغز در هنگام خواب محدود است. به همین دلیل یادگیری در خواب غیر ممکن نیست، اما امکان یادگیری ارتباطات ساده و ابتدایی وجود دارد.

منبع: www.sciencedaily.com

دکتر محمد حسین رمضانی
دکتر محمد حسین رمضانی