کاهش علائم افسردگی با مصرف ویتامین D
کاهش علائم افسردگی با مصرف ویتامین D

روانپزشکی

تاریخ انتشار : 1397/04/27 بازدید : 2787

در دنیا بیش از 300 میلیون نفر از افسردگی رنج می برند. همین موضوع اهمیت انجام تحقیق بر روی روش های مبارزه و درمان افسردگی را افزایش میدهد. نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد مصرف مکمل ویتامین D علائم افسردگی را کاهش می دهد. 

دکتر ماریسا فلاهرتی عضو گروه روان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند به اخبار پزشکی مدسکیپ گفت:

نقل قول از متخصصان پزشکیافراد با کمبود ویتامین D و افسردگی بهترین پاسخ را به مکمل نشان دادند اما شواهدی وجود دارد که مکمل علائم افسردگی در افراد با سطوح ویتامین D نرمال را بهبود می بخشد.

وی در خصوص تاثیر ویتامین D بر کاهش میزان افسردگی در افراد افزود:

نقل قول از متخصصان پزشکیمن در سومین سال رزیدنتی متوجه شدم که بسیاری از بیماران افسرده، سطح ویتامین D بسیار پایینی داشتند. زمانی که آنان را با مکمل درمان کردم علائم افسردگی آنها  خصوصاً خستگی و سطح انرژی بهبود یافت.

برای تحقیق بیشتر فلاهرتی و همکاران اش یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز بر روی پنج کارازمایی کنترل شده تصادفی که از 2011 تا 2016 منتشر شده و اثر مکمل ویتامین d را در مقایسه با عدم مصرف مکمل بر علائم افسردگی با مقیاس اندازه گیری beck depression inventory و hamilton بررسی کرده اند.

تعداد شرکت کنندگان در این مطالعات از 40 تا 746 نفر متغیر است. نوع و روش تجویز مکمل ویتامین D همچنین مدت زمان آنها (3 تا 52 هفته) و نتایج آنهامتفاوت است. به عنوان مثال

  • یک مطالعه 6 هفته ای منتشر شده در 2011 هیچ اثری از مکمل روزانه 5000 واحد کوله کلسیفرول بر میزان افسردگی یک گروه بزرگسالان جوان سالم نیافت.
  • یک مطالعه 8 هفته ای منتشرشده در 2013 نشان داد مکمل 1500 واحد ویتامین D3 با 20 mg فلوکستین به گروه فلوکستین تنها در کنترل علائم افسردگی در بیماران با بیماری افسردگی ماژوز MDD برتری داشت.
  • یک مطالعه 3 ماهه نشان داد که دو تجویز تک دوز داخل عضلانی 150000 یا 300000 واحد ویتامین D میزان افسردگی را در بزرگسالان افسرده با کمبود ویتامین D بهبود داد.
  • یک مطالعه 8 هفته ای یافت که مکمل هفتگی 50000 واحد خوراکی ویتامین نمرات افسردگی را در بیماران MDD بهبود بخشید.
  • مطالعه 52 هفته ای نشان داد که مکمل 50000 واحدی هفتگی D3 به طور معناداری علائم افسردگی را در بیماران دیالیز افسرده کاهش نداد.

حتما بخوانید افسردگی شدید، علت ها و روش درمان

نتیجه تحقیقات پزشکیدر آنالیز اطلاعات جمع آوری شده فلاهرتی دریافت که مکمل ویتامین D  علائم افسردگی را با اثر کلی متوسط بهبود می بخشد.

منهاج صبوری
منهاج صبوری