دستکاری گونه های باکتریایی دستگاه گوارش، با استفاده از رژیم غذایی
دستکاری گونه های باکتریایی دستگاه گوارش، با استفاده از رژیم غذایی

پزشکی داخلی

بازدید : 1368

دانشمندان دانشگاه استنفورد اثبات کرده اند که با دستکاری در رژیم غذایی موش آزمایشگاهی می توان گونه ی خاصی از باکتری ها را جایگزین دیگر گونه ها کرد. در حیطه ی پروبیوتیک، محققان هنوز متوجه نشده اند که به چه دلیل گونه ی خاصی از باکتری های مفید نسبت به دیگر گونه ها، بهتر می توانند در روده زندگی کنند. اگر چه این مطالعه نشان داده است که از فاکتور های خاص رژیمی برای کنترل گونه های باکتریایی می توان استفاده کرد.

تیم تحقیقاتی در این مطالعه، با تنظیم مقدار نوعی کربوهیدرات موجود در آب و غذا توانستند کنترل کنند که چه مقدار از نوع خاصی باکتری می تواند در روده ی بزرگ رشد کند. طبق نتایج این مطالعه که در مجله نیچر منتشر شد، ساننبرگ و همکارانش بازدید از تصفیه آب سن خوزه کردند تا ببینند چه گونه هایی از باکتری ها می توانند نوعی جلبک دریایی به نام nori که در رژیم غذایی آمریکایی ها کم است را هضم کنند. باکتری ها برای تجزیه نوعی کربوهیدرات به نام porphyran در نوری مورد مطالعه قرار می گرفتند. ساننبرگ می گوید: ژن هضم پرفیران به شدت در انسان هایی که جلبک دریایی در رژیم غذاییشان ندارند، کم است. او می گوید: این تست به ما این اجازه را می دهد که با ایجاد زیستگاهی ویژه برای یک باکتری دیگر نیازی نباشد که با 30 میلیارد باکتری دیگر دستگاه گوارش رقابت کند. بعد از یافتن گونه هضم کننده نوری، آن ها را روی 3 گروه موش امتحان کردند. در دو گروه باکتری های دستگاه گوارش با باکتری های دستگاه گوارش انسان سالم جایگزین شده بود و گروه سوم باکتری های خود موش را داشتند.وقتی که به موش ها رژیم غذایی معمولی دادند مشاهده کردند که گونه های هضم کننده پرفیران در دو گروه موش ها متفاوت و به مقدار محدود رشد کردند.در یکی از گروه های دارای باکتری های انسان گونه جدید نتوانست رشد کند. اگر چه وقتی که موش ها با رژیم غنی از پرفیران تغذیه شدند محققان مشاهده کردند که گونه ی جدید در همه ی گروه های موش ها به طور چشمگیری رشد کرد.  علاوه بر این امکان تنظیم دقیق مقدار رشد  جمعیت باکتری ها با کم یا زیاد کردن مقدار نوری ای که موش میخورد وجود داشت. ساننبرگ می گوید: اثر رژیم بر رشد باکتری ها مشخص است. او اعتقاد دارد که امکان کنترل میکروب های دستگاه گوارش آینده ی پزشکی فردمحور را شکل می دهد.

منبع : news-medical

دکتر علی حاجی ابراهیمی
دکتر علی حاجی ابراهیمی

محقق و پژوهشگر حوزه دارویی. بنیانگذار شرکت دانش بنیان زیست رایان کیمیا. مدیر اجرایی تیم سیبویه و مشتاق یادگیری همیشگی...