بیماران با گروه خونی O بیشتر در معرض مرگ ناشی از خونریزی های شدید هستند
بیماران با گروه خونی O بیشتر در معرض مرگ ناشی از خونریزی های شدید هستند

پزشکی داخلی

بازدید : 3143

بر اساس یک مطالعه منتشر شده در ژورنال مراقبت های حیاتی که شامل 901 بیمار ژاپنی نیازمند به مراقبت های ویژه بود، داشتن گروه خونی O با افزایش خطر مرگ در بیماران با ترومای شدید همراه است.

محققان بیمارستان علوم پزشکی و دندانپزشکی توکیو کشف کردند که در بیماران با ترومای شدید (بیمارانی که در آن ها، آسیب وارده، پتانسیل ایجاد ناتوانی بلند مدت و حتی مرگ دارد) و دارای گروه خونی O، میزان مرگ 28% است در حالی که در سایر گروه های خونی این میزان 11% می باشد.

به گفته دکتر واتارو تاکایاما: "تحقیقات اخیر نشان می دهد که داشتن گروه خونی O می تواند یک پتانسیل بالقوه برای خونریزی های شدید باشد. از دست دادن خون عامل اصلی مرگ در بیماران با ترومای شدید می باشد اما مطالعات درباره مرگ ناشی از ترومای شدید در بیماران با گروه های خونی متفاوت اندک است. ما می خواهیم این فرضیه را که بقا پس از ترومای شدید تحت تاثیر گروه های خونی مختلف است، امتحان کنیم."

بیماران با گروه خونی O نسبت به سایر گروه های خونی، دارای مقادیر کمتری از یک عامل ایجاد لخته به نام فاکتور وون ویلبرند هستند. مقادیر کم این فاکتور، می تواند منجر به خونریزی های شدید شود. براساس نظر نویسندگان کمبود این فاکتور می تواند توضیحی برای بالا بودن نرخ مرگ و میر ناشی از تروما در بیماران با گروه خونی O باشد.

واتارو تاکایاما می گوید: "نتایج حاصل از مطالعات ما، سوالاتی را مبنی بر اینکه چگونه انتقال اورژانسی گلبول قرمز از گروه خونی O به یک بیمار ترومای شدید می تواند هموستاز (فرآیند مسئول در توقف خونریزی) را تحت تاثیر قرار دهد و اینکه این که آیا این انتقال تفاوتی با سایر گروه های خونی دارد، ایجاد می کند. تحقیقات بیشتری برای اثبات نتایج حاصل از مطالعه ما و رسیدن به یک روش درمانی مناسب برای بیماران با ترومای شدید ضرورت دارد."

محققان از اطلاعات موجود در پرونده پزشکی 901 بیمار با ترومای شدید که به دو یا سه مرکز مراقبت های ویژه مراکز پزشکی در ژاپن از سال 2013 تا 2016 ارسال شده اند استفاده کردند. آن ها به این مورد نیز توجه داشتند که تمام اطلاعاتی که استفاده شده است از بیماران ژاپنی بوده و برای رسیدن به این نکته که این مورد در بین سایر ملت ها نیز وجود دارد نیاز به مطالعه بیشتری می باشد. افزون بر این هیچ ارزیابی دقیقی درباره تاثیر گروه های خونی A ,AB یا B روی نرخ مرگ و میر حاصل از ترومای شدید انجام نگرفته است. محققان تنها گروه خونی O با گروه خونی غیر از O را مقایسه کردند که ممکن است نقش گروه خونی هر شخص در بقای بیمار را کمرنگ نشان دهد.

منبع: medicalxpress

دکتر علی حاجی ابراهیمی
دکتر علی حاجی ابراهیمی

محقق و پژوهشگر حوزه دارویی. بنیانگذار شرکت دانش بنیان زیست رایان کیمیا. مدیر اجرایی تیم سیبویه و مشتاق یادگیری همیشگی...