کشف شواهدی مبنی بر ارتباط بین ویتامین D و کاهش خطر ابتلا به دیابت
کشف شواهدی مبنی بر ارتباط بین ویتامین D و کاهش خطر ابتلا به دیابت

پزشکی داخلی

بازدید : 1426

به استناد نتایج حاصل از یک مطالعه جدید اپیدمیولوژیکی در آمریکا،کمبود ویتامین D می تواند منجر به افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع دو شود. آنالیزهای انجام گرفته بر روی بیش از 900 بیمار از کالیفرنیای جنوبی نشان می دهد که وجود مقادیر بیش از 30mg/mL از ماده 25-هیدروکسی ویتامین D در پلاسما با کاهش قابل توجه در خطر ابتلا به دیابت در آینده همراه است.

به گفته سرپرست گروه تحقیقاتی، دکتر سو کی پارک: "ما به این نکته پی بردیم که در افراد مورد مطالعه ای که میزان 25-هیدروکسی ویتامین D آن ها بالاتر از 30ng/mL می باشد، میزان خطر ابتلا به دیابت پیشرفته ی نوع دو، حدود یک سوم و در کیس هایی که میزان این ماده در پلاسمای آن ها بالاتر از 50ng/mL حدود یک پنجم می باشد."

نتایج این مطالعه که در مجله علمی PLoS One در تاریخ 19 آوریل منتشر شده است، بیانگر این نکته است که به ازای هر 10ng/mL افزودن بر مقدار 25-هیدروکسی ویتامین D (بالاتر از سطح 30ng/mL) خطر ابتلا به میزان 36% کاهش می یابد.

دکتر گارلند از دانشگاه سن دیگو تاکید می کند که ماهیت اپیدمیولوژیکی این مطالعه به این معنی است که یافته ها قادر به اثبات علت این اتفاق نیستند. وی می افزاید: "مطالعات بیشتری درباره احتمال تاثیر مقادیر بالای 25-هیدروکسی ویتامینD بر روی جلوگیری از ابتلا به دیابت نوع دو یا عبور از مرحله پیش دیابت به دیابت باید صورت گیرد. اما نتایج این تحقیق و مطالعات پیشین شواهد محکمی را برای اثبات این اثر به همراه دارند."

منبع:Medscape

دکتر علی حاجی ابراهیمی
دکتر علی حاجی ابراهیمی

محقق و پژوهشگر حوزه دارویی. بنیانگذار شرکت دانش بنیان زیست رایان کیمیا. مدیر اجرایی تیم سیبویه و مشتاق یادگیری همیشگی...