کلسیم پایین سرم با خطر ایست قلبی عصبی مرتبط است
کلسیم پایین سرم با خطر ایست قلبی عصبی مرتبط است

قلب و عروق

بازدید : 1182

پژوهش‌گران پس از بررسی نتایج آزمایش‌هایی که طی 90 روز پیش از یک ایست ناگهانی قلبی انجام شده بود، دریافتند که میزان کلسیم گروه کیس کمتر از گروه کنترل است. 80٪ از افراد گروه کیس دارای تشخیص بیماری عروق کرونری بودند. (9.18 mg/dL vs 9.27 mg/dL, P=0.03)

بر اساس مطالعات چند متغیره انجام شده در 5 اکتبر سال 2017 توسط Mayo Clinical Proceedings، هر یک واحد کاهش در میزان کلسیم، احتمال ایست قلبی ناگهانی را 1.6 برابر افزایش می‌دهد.

دکتر کیندارون رینی، همه‌گیرشناس و نویسنده موسسه قلب Cedars-Sinai لس‌انجلس می‌گوید: "ما اعتقاد داریم که نمی‌توانیم از یک فاکتور خطر به خودی خود استفاده کنیم. این اولین گام مهم در استفاده از مجموعه‌ای از عوامل خطر سنجی آسان، برای اندازه‌گیری پیش‌بینی بیماران در معرض خطر ایست ناگهانی قلبی است."

لینک منبع : www.medscape.com

متن خبر از علی‌رضا ترابی جهرمی