دارویی که کمک می کند تا مغز موش و میمون پس از سکته مغزی بهبود یابد
دارویی که کمک می کند تا مغز موش و میمون پس از سکته مغزی بهبود یابد

قلب و عروق

بازدید : 1509

یک گروه از محققان از چندین موسسه در ژاپن دریافتند که یک داروی معین (maleate edonerpic) همراه با فیزیوتراپی موجب بهبود بهبودی سکته مغزی در موش و میمون شده است. در مقاله ای که در مجله Science منتشر شده، این گروه مطالعات خود را درباره تاثیر دارو بر روی موش ها و میمون ها شرح می دهند.

سیمون رومپل از مرکز پزشکی دانشگاه یوهان گوتنبرگ ماینتز در آلمان، چشم اندازی را در مورد کار انجام شده توسط تیمش و همچنین طرح های دیگری را برای درمان های مشابه که برای درمان قربانیان سکته مغزی طراحی شده است ارائه می دهد. تحقیقات پیشین نشان داده است که پروتئینی به نام CRMP2 در بازسازی مغز موثر است. محققان این سوال را مطرح کردند که آیا ممکن است یک دارو در مغز معرفی شود که با CRMP2 مرتبط باشد و به آن کمک کند تا فعالیت خود را  بهبود بخشد یا نه؟ تحقیقات پیشین نشان داده است که فقط یک دارو به نام  edonerpic maleate  ممکن است این کار را انجام دهد. برای آزمایش دارو، محققان سکته مغزی را در موش های آزمایشگاهی ایجاد کردند و روز بعد به آن ها دوز دارو را دادند. سپس، آن ها مورد فیزیوتراپی قرار داده شده و به صورت دوره ای آزمایش کرده تا ببینند که عملکرد بخش حرکتی در حال بهبود است یا خیر. محققان پیشرفت های قابل توجهی را در موش های گیرنده دارو نسبت به موش هایی که در گروه کنترل قرار داشتند، گزارش دادند. آن ها خاطر نشان می کنند که برای بهبود حرکت فقط دادن دارو به موش ها  کافی نیست؛ آن ها نیاز به فیزیوتراپی نیز برای بهبود حرکت دارند. محققان با ابراز رضایت از نتایج، همان دوره آزمون را با میمون ها را انجام دادند و نتایج مشابهی را گزارش کردند. آن ها اکنون برنامه هایی برای یک کارآزمایی بالینی دارند، زیرا ایمنی این دارو قبلا برای استفاده در انسان ثابت شده است.

منبع: medicalxpress

دکتر احسان امیری اردکانی
دکتر احسان امیری اردکانی