مطالعات نشان می دهند چگونه ماهیچه ها مصرف اکسیژن خود را تنظیم می کنند
مطالعات نشان می دهند چگونه ماهیچه ها مصرف اکسیژن خود را تنظیم می کنند

پزشکی ورزشی

بازدید : 1655

مطالعه ی جدیدی که توسط محققانی از موسسه ی کارولینسکا در سوئد انجام شده است، نشان می دهد که آنزیمی که FIH نام دارد مشخص می کند که چگونه ماهیچه ها اکسیژن مصرف کنند. نیاز به اکسیژن در طول ورزش جسمانی افزایش می یابد. این یافته ها برای ورزشکاران نخبه حائز اهمیت بیشتری است زیرا معلوم شده سطوح FIH بالاتری درماهیچه هایشان نسبت به بقیه دارند. این مطالعه در ژورنال مهم علمی Cell Metabolism چاپ شده است.

در طول ورزش، ماهیچه ها برای تولید انرژی تا زمانی که اکسیژن تا آستانه ی مشخصی افت کند، اکسیژن مصرف می کنند. سپس، انرژی توسط فرآیند متابولیسم بی هوازی، که نیازی به اکسیژن ندارد تولید می شود. باری، این فرآیند منجر به تولید اسید لاکتیک و در نهایت خستگی و گرفتگی عضلات می شود. در مطالعه ی جدید، محققان نشان دادند که آنزیم FIH (فاکتور مهارکننده ی HIF) کلیدی برای چگونگی وقوع این تعویض فرآیند از متابولیسم هوازی به بی هوازی می باشد. به گفته ی محقق اصلی، پروفسور راندال جانسون: "ما دریافتیم که ماهیچه ها مصرف اکسیژن را از راه بسیار دقیقی و با استفاده از آنزیم حساس به اکسیژن FIH تنظیم می کنند. آنزیم مطمئن می شود که ماهیچه ها می توانند تا جایی که امکان دارد از متابولیسم هوازی مؤثرتری استفاده کند و سپس، بسیار سریع به متابولیسم بی هوازی تغییر وضعیت دهد."

با استفاده از موش هایی که در آن ها تولید آنزیم مسدود شده بود، محققان دریافتند که موش هایی که در ماهیچه هایشان کمبود FIH دارند، در زمان ورزش، به اکسیژن بیشتری نسبت به حالت عادی نیاز دارند. به گفته ی پروفسور جانسون: "ما می توانیم نشان دهیم که بدون FIH، ماهیچه ها مجبورند از اکسیژن بسیار بیشتری استفاده کنند. این مسئله می تواند برای ورزشکاران نخبه، که بر اساس مطالعات اولیه ی خودمان، سطوح غیرمعمول بالاتری از FIH دارند، اهمیت زیادی داشته باشد."

FIH حدود 10 سال پیش کشف شد اما تاکنون هیچ کس عملکرد دقیق آن را متوجه نشده است. FIH در تمام سلول ها و بافت های بدن یافت شده است، ولی در ماهیچه ها، 50 تا 100 برابر بیشتر، نسبت به سایر قسمت های بدن، آزاد می شود. این یافته ها می تواند راهی برای شکل های جدید داروهای مؤثر بر متابولیسم باز کند. به گفته ی پروفسور جانسون: "هیچ کس ایده ی توسعه ی داروی مؤثر بر FIH را قبلاً نمی پذیرفت، ولی من فکر می کنم مطالعه ی ما منجر به بررسی بیشتر احتمالات می شود. در اینجا شما می توانید روی خود متابولیسم اساساً در ماهیچه ها ولی احتمالاً در سایر قسمت های بدن نیز اثر بگذارید. این مسئله می تواند در سایر زمینه ها، مثل دیابت و چاقی نیز دارای اهمیت باشد."

منبع:Medicalxpress

دکتر کیمیا کاظمی
دکتر کیمیا کاظمی