داروی جدید فایزر برای یک بیماری قلبی نادر در مرحله ی آخر مطالعه موفق بوده است
داروی جدید فایزر برای یک بیماری قلبی نادر در مرحله ی آخر مطالعه موفق بوده است

داروهای جدید

بازدید : 2263

شرکت فایزر اعلام کرد که داروی تافامیدیس (Tafamidis) ، برای یک بیماری نادر و کشنده ی مرتبط با نارسایی قلبی پیش رونده، در مطالعات مرحله ی آخر بیماری به موفقیت رسیده است.

در مطالعات بالینی شرکت، کارآمدی، ایمنی، و تحمل پذیری دوز خوراکی کپسول های تافامیدیس را در مقایسه با دارونما در 441 بیمار بررسی شد. طبق گفته ی فایزر تافامیدیس از نظر آماری، کاهش قابل توجهی در مرگ و میرها و دفعات بستری شدن بر اثر بیماری قلبی عروقی را در مقایسه با دارونما در طول 30 ماه نشان داده است. داده ها همچنین نشان دادند که تافامیدیس عموماً توسط بیماران شرکت کننده به خوبی تحمل شده است.

تافامیدیس برای درمان transthyretin cardiomyopathy، شرایطی که حاصل رسوب پروتئین transthyretin در قلب می باشد،به کار برده می شود که منجر به نارسایی قلبی احتمالی می گردد. سازمان غذا و داروی امریکا در ژوئن سال گذشته تافامیدیس را به عنوان مورد سریع در نظر گرفته است. هدف از این کار، تسهیل توسعه و تسریع فرایند مروری برای دارو ها و واکسن های خاص، برای بیماری های جدی و مهم می باشد. در حال حاضر، هیچ داروی تأیید شده ای در امریکا برای درمان transthyretin cardiomyopathy  وجود ندارد.

 

دکتر کیمیا کاظمی
دکتر کیمیا کاظمی