سیبویه - پرونده الکترونیک سلامت مراکز درمانی و بیمارستان ها

پرونده الکترونیک سلامت مراکز درمانی و بیمارستان

سیبویه یک سیستم مدیریت هوشمند جهت ارتقای سطح خدمات بالینی و درمانی در راستای نگهداری سوابق بیماران، ارتقای خدمات، ارتباط با بیماران و مشتریان و اجرای فعالیتهای بالینی در اختیار درمانگاه ها قرار می دهد.

پیاده سازی ساده گایدلاین های پزشکی

پرونده الکترونیک سلامت سیبویه، نسخه بیمارستان امکان پیاده سازی گایدلاین های پزشکی شامل ارائه توصیه نامه و پیشنهادات به صورت الکترونیک به بیمار را فراهم کرده است. هدف از این کار، بهینه سازی مراقب از بیمار در مراکز درمانی اعم از درمانگاه ها و بیمارستان می باشد؛ تا با استفاده از این خدمات سودآور مرکز پزشکی تان را به بالاترین سطح برسانید.

در مدیریت مراکز درمانی با استفاده از خدمات سامانه الکترونیک پزشکی سیبویه می توانید از تجربه ای واقعی و جذاب استفاده کنید. سیستم الکترونیک مدیریت مراکز درمانی سیبویه درست مثل یک دست نامرئی عمل میکند. اگر مدیر بیمارستان هستید، میتوانید کل بیمارستان را از نقطه ای دیگری در دنیا کنترل و مدیریت نمایید.

ارائه مدرن ترین سطح خدمات بالینی

امکان مستند سازی الکترونیکی اطلاعات بالینی بیمار موجب میشود، اقدامات صورت گرفته برای بیماران، کارآمدتر از گذشته صورت بگیرد. این روند به کارمندان شما در استفاده از ابزاری کاربردی جهت مدیریت بهتر گایدلاین های پزشکی کمک می کند. سیبویه همچنین در تدوین فرمولاری و تدوین فارماکوپه دارویی بنا به درخواست شما و اجرا- بررسی تمامی سنجه های اعتبار بخشی بیمارستانی در کنار شماست تا بیشترین امتیاز اعتبار بخشی را در مرکزتان از طریق سیبویه بگیرید.

خدمات درمانی همه جانبه

سیبویه یک سیستم یکپارچه از کلیه خدمات بالینی شامل مدیریت مراجعات سرپایی و بستری، مدیریت ارتباط پزشک با آزمایشگاه و داروخانه در یک مرکز درمانی یا سفارشی سازی خدماتی خاص در یک مرکز خاص مانند مراکز تصوبربرداری و تشخیصی در اختیار مراکز درمانی قرار می دهد.

مدیریت پویا با امکان ثبت الکترونیک پرونده بیمار

سیبویه موجب تسریع در ارائه گزارش های کاری میگردد، چرا که با سیبویه شما قادر به مدریت کلیه اسناد مهم بیمار هستید و سیستم مدیریتی پویایی را تجربه خواهید کرد.

کنترل خدمات مدیریتی بومی سازی شده و سازگار با نیاز مراکز درمانی

به منظور پیاده سازی سامانه مدیریتی و خدماتی بالینی قوی باید از سامانه ای استفاده کنید که شبیه روند معمول مدیریت مراکز درمانی باشد.

حداکثر نمودن منافع مالی

هدف تیم سیبویه ارائه امکاناتی جهت مدیریتی موثر، کاهش هزینه ها و افزایش سود و منافع است. وفادارسازی بیماران به مرکز درمانی از اولین اثرات و نتایج چشمگیر بهره گیری از این سامانه خواهد بود.

سیبویه یک نرم افزار تحت سرور ابری و حفاظت شده است که مدیریت روند درمانی بیمار یا هر خدمت پزشکی دیگر را تسهیل می نماید. این نرم افزار قادر به ساده سازی کل فرایندها، بدون مستند سازی کاغذی است. نرم افزار مذکور کلیه داده های مربوط به بیماران، پزشکان، کارکنان و خدمات مرکز درمانی را یکپارچه و قابل ارائه بصورت آنلاین می کند.

پرونده الکترونیک سلامت بیمارتان