دستیار الکترونیک درمانگاه

سیبویه یک سیستم مدیریت هوشمند جهت ارتقای سطح خدمات بالینی و درمانی در راستای نگهداری سوابق بیماران، ارتقای خدمات، ارتباط با بیماران و مشتریان و اجرای فعالیتهای بالینی در اختیار درمانگاه ها قرار می دهد.

با سیبویهGuideline های پزشکی را در کنار خدماتی منحصر به فرد پیاده سازی کنید و سودآوری مرکز پزشکی تان را به بیشترین مقدار ممکن برسانید.

در مدیریت مراکز درمانی با استفاده از خدمات سامانه سیبویه می توانید از تجربه ای واقعی و جذاب استفاده کنید. سیستم مدیریت خدمات مراکز درمانی سیبویه درست مثل یک دست نامرئی عمل میکند. اگر مدیر بیمارستان هستید، میتوانید کل بیمارستان را از نقطه ای دیگری در دنیا کنترل و مدیریت نمایید.

ارائه مدرن ترین سطح خدمات

امکان مستند سازی الکترونیکی اطلاعات بالینی بیمار موجب میشود، اقدامات صورت گرفته برای بیماران، کارآمدتر از گذشته صورت بگیرد. این روند به کارمندان شما در استفاده از ابزاری کاربردی جهت مدیریت بهتر Guideline های پزشکی کمک می کند.

خدماتی همه جانبه

سیبویه یک سیستم یکپارچه از کلیه خدمات مهم بالینی و کاربردی است که عبارتست از مدیریتOPD & IPD، مدیریت ارتباط پزشک آزمایشگاه داروخانه در یک مرکز درمانی یا سفارشی سازی خدماتی خاص در یک مرکز خاص مانند مراکز تصوبربرداری و تشخیصی.

مدیریت پویا

سیبویه موجب تسریع در ارائه گزارش های کاری میگردد، چرا که با سیبویه شما قادر به مدریت کلیه اسناد مهم بیمار هستید و سیستم مدیریتی پویایی را تجربه خواهید کرد.

کنترل متمرکز فرآیندها

به منظور پیاده سازی سامانه مدیریتی و خدماتی بالینی قوی باید از سامانه ای استفاده کنید که شبیه روند معمول مدیریت بیمارستان باشد.

حداکثر نمودن منافع

هدف تیم سیبویه ارائه امکاناتی جهت مدیریتی موثر، کاهش هزینه ها و افزایش سود و منافع است. وفادارسازی بیماران به مرکز درمانی از اولین اثرات و نتایج چشمگیر بهره گیری از این سامانه خواهد بود. سیبویه یک نرم افزار تحت سرور ابری و حفاظت شده است که مدیریت روند درمانی بیمار یا هر خدمت پزشکی دیگر را تسهیل می نماید. این نرم افزار قادر به ساده سازی کل فرایندها، بدون مستند سازی کاغذی است. نرم افزار مذکور کلیه داده های مربوط به بیماران، پزشکان، کارکنان و خدمات مرکز درمانی را یکپارچه و قابل ارائه بصورت آنلاین می کند.

دستیار درمانگاه الکترونیک