کبرگولین | Cabergoline

قرص کبرگولین در درمان اختلالات افزایش پرولاکتین و جهت پیشگیری از شیردهی در صورت وجود اندیکاسیون بالینی (مثلا نوزاد مرده به دنیا بیاید، شرایطی که با شیر خوردن بیمار تداخل ایجاد کند، بیماری های روانی شدید یا مزمن) تجویز می گردد.

کافئین | Caffeine

محلول کافئین سیترات جهت درمان ایست تنفس در نوزادان نارس تجویز می گردد. همچنین از کافئین و سدیم بنزوات در درمان دپرس تنفسی حاد (داروی انتخابی نیست) و از کافئین (برچسب OTC)در ایجاد هوشیاری ذهنی یا بیدار ماندن هنگام خستگی استفاده می شود.

کالامین | Calamine

از موارد استفاده کرم یا لوسیون کالامین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

به عنوان قابض، محافظ، عامل آرام کننده در شرایط گزش و تماس با گیاهان سمی، آفتاب سوختگی، نیش حشره، سوزش و خارش خفیف پوست.

کلسیپوتریول | Calcipotriol

از کرم کلسی پوترین جهت درمان بیماری های حاد پوستی مانند پلاک سوریازیس، سوریازیس مزمن متوسط تا شدید پوست سر تجویز می گردد.

کلسی تونین | Calcitonin

آمپول کلسی تونین در درمان تغییر شکل دادن استخوان

درمان کمکی برای افزایش کلسیم

درمان پوکی استخوان در خانمهایی که بیش از 5 سال است که یائسه شده اند تجویز می گردد.

کلسی تونین سالمون | Calcitonin, Salmon

آمپول کلسی تونین در درمان تغییر شکل دادن استخوان

درمان کمکی برای افزایش کلسیم

درمان پوکی استخوان در خانمهایی که بیش از 5 سال است که یائسه شده اند تجویز می گردد.

کلسیتریول | Calcitriol

کلسیتریول شکل فعال ویتامین D در اشکال خوراکی، تزریقی و موضعی تجویز می گردد.

کلسیتریول خوراکی و تزریقی جهت مدیریت افت کلسیم در بیماران که بصورت مداوم تحت دیالیز کلیوی قرار میگیرند، مدیریت افزایش فعالیت پاراتیروئید در بیماران با مشکل مزمن کلیوی، مدیریت افت کلسیم در هنگام کاهش فعالیت پاراتیروئید و کاهش کاذب فعالیت پاراتیروئید تجویز می گردد.

کلسیتریول موضعی جهت مدیریت پلاک سوریازیس ملایم تا متوسط تجویز می گردد.

کلسیم استات | Calcium Acetate

قرص استات کلسیم جهت کنترل افزایش فسفات خون در موارد نارسایی قلبی شدید تجویز می شود.

نکته: این قرص سبب جذب آلومینیوم نمی شود.

کلسیم کلراید | Calcium Chloride

آمپول کلرید کلسیم جهت کنترل کمبود کلسیم شدید، اختلال قلبی ناشی از افزایش پتاسیم یا کمبود کلسیم، درمان اورژانسی تشنج عضلانی ناشی از کمبود کلسیم و درمان افزایش منیزیم شدید تجویز می گردد.

کلسیم گلوکونات | Calcium Gluconate

این دارو جهت درمان و پیشگیری از کمبود کلسیم، درمان تتانوس، اختلال قلبی ناشی از افزایش پتاسیم، احیای قلبی زمانی که اپی نفرین جهت بهبود گرفتگی قلبی اثری ندارد، کمبود کلسیم، مکمل کلسیم، سوختگی با هیدروفلوریک اسید تجویز می شود.