کالامین | Calamine

از موارد استفاده کرم یا لوسیون کالامین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

به عنوان قابض، محافظ، عامل آرام کننده در شرایط گزش و تماس با گیاهان سمی، آفتاب سوختگی، نیش حشره، سوزش و خارش خفیف پوست.

کربتوسین | Carbetocin

کاربتوسین جهت پیشگیری شلی رحم و خون ریزی پس از زایمان سزارین PPH تجویز می شود.

کوآموکسی کلاو | Co-amoxiclav

از این دارو در درمان عفونت گوش میانی، سینوزیت، عفونت مجاری تنفسی تحتانی، عفونت پوست و ساختارهای وابسته، عفونت مجاری ادراری، تجویز شده و طیف اثر آن مشابه آموکسی سیلین است.

بعلاوه این دارو ارگانیسم های تولید کننده بتالاکتاماز را نیز پوشش می دهد. طیف اثر وسیع این دارو، آن را یک جایگزین مناسب در درمان عفونت های مقاوم به آموکسی سیلین و کسانی که تحمل آموکسی سیلین ندارند، می سازد.

کبرگولین | Cabergoline

قرص کبرگولین در درمان اختلالات افزایش پرولاکتین و جهت پیشگیری از شیردهی در صورت وجود اندیکاسیون بالینی (مثلا نوزاد مرده به دنیا بیاید، شرایطی که با شیر خوردن بیمار تداخل ایجاد کند، بیماری های روانی شدید یا مزمن) تجویز می گردد.

کافئین | Caffeine

محلول کافئین سیترات جهت درمان ایست تنفس در نوزادان نارس تجویز می گردد. همچنین از کافئین و سدیم بنزوات در درمان دپرس تنفسی حاد (داروی انتخابی نیست) و از کافئین (برچسب OTC)در ایجاد هوشیاری ذهنی یا بیدار ماندن هنگام خستگی استفاده می شود.

کلسیپوتریول | Calcipotriol

از کرم کلسی پوترین جهت درمان بیماری های حاد پوستی مانند پلاک سوریازیس، سوریازیس مزمن متوسط تا شدید پوست سر تجویز می گردد.

کلسی تونین | Calcitonin

آمپول کلسی تونین در درمان تغییر شکل دادن استخوان

درمان کمکی برای افزایش کلسیم

درمان پوکی استخوان در خانمهایی که بیش از 5 سال است که یائسه شده اند تجویز می گردد.

کلسی تونین سالمون | Calcitonin, Salmon

آمپول کلسی تونین در درمان تغییر شکل دادن استخوان

درمان کمکی برای افزایش کلسیم

درمان پوکی استخوان در خانمهایی که بیش از 5 سال است که یائسه شده اند تجویز می گردد.

کلسیتریول | Calcitriol

کلسیتریول شکل فعال ویتامین D در اشکال خوراکی، تزریقی و موضعی تجویز می گردد.

کلسیتریول خوراکی و تزریقی جهت مدیریت افت کلسیم در بیماران که بصورت مداوم تحت دیالیز کلیوی قرار میگیرند، مدیریت افزایش فعالیت پاراتیروئید در بیماران با مشکل مزمن کلیوی، مدیریت افت کلسیم در هنگام کاهش فعالیت پاراتیروئید و کاهش کاذب فعالیت پاراتیروئید تجویز می گردد.

کلسیتریول موضعی جهت مدیریت پلاک سوریازیس ملایم تا متوسط تجویز می گردد.

کلسیم استات | Calcium Acetate

قرص استات کلسیم جهت کنترل افزایش فسفات خون در موارد نارسایی قلبی شدید تجویز می شود.

نکته: این قرص سبب جذب آلومینیوم نمی شود.