نفسیلین | Nafcillin

درمان عفونت هایی مانند استئومیلیت، سپتی سمی، اندوکاردیت و عفونت های CNS ناشی از گونه های حساس استافیلوکوک.

 

       

نالوکسان | Naloxone

رفع کامل یا بخشی از اثر داروهای اپیوئیدی، مثل سرکوب سیستم تنفسی؛ کنترل مسمویت با اپیوئیدها، تشخیص وابستگی به اپیوئید یا مسمویت شدید با آنها

نالتروکسون | Naltrexone

درمان وابستگی به اتانول

پیشگیری از وابستگی مجدد به اپیوئیدها، سم زدایی اپیوئیدها

نفازولین | Naphazoline

تنگ کننده موضعی عروق چشمی، رفع قرمزی چشم به دلیل آزار چشمی

ناپروکسن | Naproxen

ناپروکسن در دسته داروی ضد التهاب غیر استروییدی قرار دارد و جهت کنترل بیماری مفصلی مزمن خودایمنی، ورم مفاصل و استخوان ها، روماتیسم، نقرس شدید، درد ملایم تا متوسط، ورم تاندون آشیل، التهاب کیسه مفصلی، دردهای قاعدگی و تب تجویز می گردد.

ناتالیزومب | Natalizumab

درمان MS های عود کننده، درمان بیماری کرون متوسط تا شدید

ناتامایسین | Natamycin

درمان التهاب پلک چشم، ملتحمه چشم و التهاب قرنیه ایجاد شده با قارچ های فرصت طلب

نلفیناویر | Nelfinavir

در ترکیب با سایر داروها برای درمان بیماری ایدز کاربرد دارد.

نئومایسین | Neomycin

نئومایسین خوراکی جهت آماده سازی لوله گوارشی، درمان اسهال ایجاد شده با E.coli و درمان کمکی انسفالوپاتی کبدی تجویز می گردد.

نئوستیگمین | Neostigmine

بازگشت اثر عوامل nondepolarizing neuromuscular depolarizing agent، درمان میاستنی گراویس، پیشگیری و درمان احتباس ادرار و اتساع مثانه پس از عمل جراحی