سرماخوردگی بزرگسالان (دکونژستانت+ضددرد) | Adult Cold

استامینوفن یک داروی آزاد جهت تسکین و درمان درد و تب ضعیف تا متوسط در دسترس است. همچنین جهت درمان دردهای متوسط تا شدید، مصرف وریدی تجویز می گردد.

سفازولین | Cefazolin

سفازولین یک آنتی بیوتیک است که برای درمان انواع مختلف عفونت های باکتریایی از جمله عفونت های زیر استفاده می شود:

  • درمان عفونت های دستگاه تنفسی
  • عفونت های پوستی
  • عفونت های دستگاه تناسلی ، مجاری ادراری
  • عفونت های مجاری صفراوی
  • عفونت های استخوانی و مفصلی
  • سپتی سمی ناشی از کوکوس های گرم مثبت حساس (به جز انتروکوک) ؛ برخی از باسیلهای گرم منفی شامل E. coli ، Proteus و Klebsiella 

همچنین ممکن است قبل و در طول جراحی های خاص برای جلوگیری از عفونت استفاده شود. این دارو به عنوان آنتی بیوتیک سفالوسپورین شناخته می شود. این دارو با توقف رشد باکتری ها کار می کند.

سفپیم | Cefepime

آمپول سفپیم جهت درمان عفونت مجاری ادراری، درمان تب نوتروپنی، درمان عفونت پوست و ساختار های وابسته، درمان عفونت پیشرفته داخل شکمی به همراه مترونیدازول تجویز می گردد.

تزریق آمپول سفپیم در کودکان ۲ ماه-۱۶ سال جهت درمان تجربی تب همراه با کاهش نوتروفیل، عفونت غیر پیشرفته پوست و بافت نرم، نومونیا، عفونت مجاری ادراری صورت می گیرد.

سفیکسیم | Cefixime

سفیکسیم جهت درمان عفونت ادراری، گوش میانی، عفونت تنفسی تجویز می گردد.

سفوتاکسیم | Cefotaxime

آمپول سفوتاکسیم جهت درمان عفونت مجاری تنفسی تحتانی، درمان عفونت پوست و ساختارهای وابسته، استخوان و مفاصل، مجاری ادراری، عفونت داخل شکمی، عفونت های زنانه، عفونت خونی، عفونت سیستم عصبی مرکزی (مثل مننژیت) تجویز می گردد.

سفتازیدیم | Ceftazidime

آمپول سفتازیدیم جهت درمان عفونت سودوموناسی و سایر عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی هوازی، درمان تجربی گرانولوسیتوپنی و تب تجویز می گردد.

سفتریاکسون | Ceftriaxone

آمپول سفتریاکسون در درمان عفونت مجاری تنفسی تحتانی، درمان عفونت گوش میانی، عفونت پوست و ساختارهای وابسته، عفونتاستخوان و مفاصل، عفونت داخل شکمی، عفونت مجاری ادراری، عفونت های لگن، عفونت های تناسلی، عفونت خونی، مننژیت و در پیشگیری از عفونت قبل از جراحی کاربرد دارد. 

سفوروکسیم | Cefuroxime

داروی سفوروکسیم به اشکال دارویی قرص و یا شربت و یا آمپول در بازار موجود است.

از این دارو در درمان عفونتهای ناشی از استافیلوکوک، استرپتوکوک گروه بی، هموفیلوس انفلونزا، سالمونلا و کلبسیلا، عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی، گوش، مجاری ادراری، عفونتهای ساده پوستی و بافت نرم، استخوان و مفصل، سپسیس، گنوره، بیماری لایم در مراحل اولیه و پروفیلاکسی جراحی استفاده می شود.

سلکوکسیب | Celecoxib

کنترل دردهای حاد،دیسمینوره های اولیه،کنترل علائم آرتروز،Ankylosing Spondylitis،

ستیریزین | Cetirizine

ستیریزین در رده درمانی آنتی هیستامین بوده و ممکن است به اشکال دارویی مختلف مثل شربت، قرص و کپسول تجویز شود. این دارو در درمان علائم آلرژی مانند آبریزش بینی، کهیر استفاده می شود.