\ اطلاعات دارویی

سرماخوردگی بزرگسالان (دکونژستانت+ضددرد) | Adult Cold

استامینوفن یک داروی آزاد جهت تسکین و درمان درد و تب ضعیف تا متوسط در دسترس است. همچنین جهت درمان دردهای متوسط تا شدید، مصرف وریدی تجویز می گردد.

سفازولین | Cefazolin

آمپول سفازولین جهت درمان عفونتهای تنفسی، پوستی، تناسلی، ادراری، صفراوی، استخوان و مفصل و عفونت خونی که به وسیله‌ی باکتریهای حساس به این دارو ایجاد شده‌اند و برای پیشگیری از عفونت در جراحی تجویز می گردد.

سفپیم | Cefepime

آمپول سفپیم جهت درمان عفونت مجاری ادراری، درمان تب نوتروپنی، درمان عفونت پوست و ساختار های وابسته، درمان عفونت پیشرفته داخل شکمی به همراه مترونیدازول تجویز می گردد.

تزریق آمپول سفپیم در کودکان ۲ ماه-۱۶ سال جهت درمان تجربی تب همراه با کاهش نوتروفیل، عفونت غیر پیشرفته پوست و بافت نرم، نومونیا، عفونت مجاری ادراری صورت می گیرد.

سفیکسیم | Cefixime

سفیکسیم جهت درمان عفونت ادراری، گوش میانی، عفونت تنفسی تجویز می گردد.

سفوتاکسیم | Cefotaxime

آمپول سفوتاکسیم جهت درمان عفونت مجاری تنفسی تحتانی، درمان عفونت پوست و ساختارهای وابسته، استخوان و مفاصل، مجاری ادراری، عفونت داخل شکمی، عفونت های زنانه، عفونت خونی، عفونت سیستم عصبی مرکزی (مثل مننژیت) تجویز می گردد.

سفتازیدیم | Ceftazidime

آمپول سفتازیدیم جهت درمان عفونت سودوموناسی و سایر عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی هوازی، درمان تجربی گرانولوسیتوپنی و تب تجویز می گردد.

سفتریاکسون | Ceftriaxone

آمپول سفتریاکسون در درمان عفونت مجاری تنفسی تحتانی، درمان عفونت گوش میانی، عفونت پوست و ساختارهای وابسته، عفونتاستخوان و مفاصل، عفونت داخل شکمی، عفونت مجاری ادراری، عفونت های لگن، عفونت های تناسلی، عفونت خونی، مننژیت و در پیشگیری از عفونت قبل از جراحی کاربرد دارد. 

سفوروکسیم | Cefuroxime

داروی سفوروکسیم به اشکال دارویی قرص و یا شربت و یا آمپول در بازار موجود است.

از این دارو در درمان عفونتهای ناشی از استافیلوکوک، استرپتوکوک گروه بی، هموفیلوس انفلونزا، سالمونلا و کلبسیلا، عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی، گوش، مجاری ادراری، عفونتهای ساده پوستی و بافت نرم، استخوان و مفصل، سپسیس، گنوره، بیماری لایم در مراحل اولیه و پروفیلاکسی جراحی استفاده می شود.

سلکوکسیب | Celecoxib

کپسول سلکوکسیب جهت برطرف کردن علایم و نشانه های ارتروز و روماتیسم. تسکین دردهای حاد قاعدگی دردناک اولیه استفاده می شود.

ستیریزین | Cetirizine

ستیریزین در رده درمانی آنتی هیستامین بوده و ممکن است به اشکال دارویی مختلف مثل شربت، قرص و کپسول تجویز شود. این دارو در درمان علائم آلرژی مانند آبریزش بینی، کهیر استفاده می شود. 

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲