\ اطلاعات دارویی

تریپان بلو | Trypan Blue

کاربرد در رنگی کردن عدسی هنگام جراحی آب مروارید، رنگی کردن غشاهاي چشم برای جراحی های چشم، کمک به برداشت بافت

تیگه سیکلین | Tigecycline

داروی تیگه سیکلین جهت درمان عفونت پوست و ساختارهای وابسته ایجاد شده توسط ارگانیسم های حساس مثل استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و انتروکوکوس فاسیالیس حساس به ونکومایسین، عفونت های پیشرفته داخل شکمی و ذات الریه اکتسابی از جامعه تجویز می گردد.

تترابنازين | Tetrabenazine

درمان حالات كره ناشي از بيماري هانتينگتون

تغذیه تام وریدی | Total Parenteral Nutrition

تغذیه بیمار زمانی که بیمار قابل به جذب غذا از مجاری گوارشی نیست، یا اینکه نتواند غذا به روش خوراکی استفاده کند، یا مواد مغذی کافی به مدت ۷-۱۴ روز دریافت نکرده باشد. 

تاکرولیموس | Tacrolimus

پیشگیری از رد پیوند کلیه، کبد و قلب

درمان روماتیسم مفصلی فعال

تتراکایین | Tetracaine

تتراکایین جهت بيهوشى نخاعى تجویز می گردد.

تیمولول | Timolol

قطره چشمی تیمولول جهت درمان افزایش فشار چشم مثل گلوکوما تجویز می شود.

توبرامایسین | Tobramycin

داروی استنشاقی توبرامایسین، جهت درمان سیستیک فیبروزیز تجویز می گردد. بعلاوه از این دارو جهت درمان عفونت های سودوموناسیپ استفاده می شود.

تریامسینولون | Triamcinolone

درون مفصلی: آرتریت نقرسی شدید، آماس شدید یا متوسط، تنوسینویت (التهاب غشای اطراف تاندون)، اپیکوندیلیتیت، آرتریت روماتیوئید، استئوآرتریت سینوویت

داخل زخمی (موضعی): جهت درمان کچلی آرئاتا (ریزش موی سر و بدن ناشی از بیماری خود ایمنی)، اریتروماتوز لوپوس دیسکوئید، کلوئید،  زخم های  گرانولوما آنلور (هایپرتروفیک موضعی، ترشح کننده، التهابی)، پلاک لیچن پلانوس، پلاک لیچن سیمپلکس کورنیکوس، پلاک سوریازیسی، نکروبیوزیس لیپویدیکا دایابتیکوروم، تاندون های سیستیک آپونوروزیس یا تاندون

سیستمیک: نارسایی آدرنوکورتکس، بیماری های پوستی التهابی، اختلالات غدد، بیماری های گوارشی، اختلالات نئوپلاسم و سیستمیک، اختلالات سیستم عصبی، سندروم نفروتیک، اختلالات روماتیسمی، شرایط آلرژیک، بیماری های تنفسی، اریتروماتوز لوپوس سیستمیک، سایر بیماری هایی که نیاز به ضد التهاب و مهارکننده های سیستم ایمنی دارند. 

تیکاگرلور | Ticagrelor

به همراه آسپیرین جهت پیشگیری از حوادث ترومبوتیک در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار، سکته قلبی ناشی از بالا رفتن ST یا بخش های غیر ST، مداخلات عروق قلبی و پیوند عروق قلبی تجویز می گرد.

پربازدیدهای دارویی

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲