تیمولول | Timolol

قطره چشمی تیمولول جهت درمان افزایش فشار چشم مثل گلوکوما تجویز می شود.

تینیدازول | Tinidazole

درمان عفونت واژینال توسط انگل تریکوموناس، درمان عفونت روده توسط انگل ژیاردیا، درمان آمیبیازیس روده و آبسه کبدی توسط انگل انتامیبا هیستولیتیکا، درمان عفونت های باکتریایی واژن توسط گونه های باکتریوئید، گاردنلا واژینالیس، و پریوتلا در زنانی که باردار نیستند.

تيروفيبان | Tirofiban

درمان سندروم كرونري حاد (مانند آنژين ناپايدار/ انفاركتوس ميوكارد بدون افزايش بخش ST) همراه با هپارين

تیزانیدین | Tizanidine

این دارو برای درمان اسپاسم  های عضلانی ناشی از شرایط خاص (مانند مولتیپل اسکلروزیس ، آسیب نخاعی) استفاده می شود.
مکانیسم این دارو با شل کردن ماهیچه ها میباشد.

توبرامایسین | Tobramycin

داروی استنشاقی توبرامایسین، جهت درمان سیستیک فیبروزیز تجویز می گردد. بعلاوه از این دارو جهت درمان عفونت های سودوموناسیپ استفاده می شود.

توبرامایسین+دگزامتازون | Tobramycin+Dexamethasone

سوسپانسیون / قطره توبرامایسین/دگزامتازون، جهت درمان عفونت بخش خارجی چشم و التهاب قرنیه، ملتحمه و بخش قدامی چشم تجویز می گردد.

توبرامایسین+لوتپردنول | Tobramycin+Loteprednol

سوسپانسیون/قطره توبرامایسین+لوتپردنول، زمانی که درمان التهاب چشم که به استروییدها پاسخ میدهد و در آن یک عفونت سطحی باکتریایی در چشم وجود دارد یا احتمال میرود که به وجود بیاید، تجویز می گردد.

تولمتین | Tolmetin

کنترل درد روماتیت آرتریت، استئوآرتریت

تولنفتات | Tolnaftate

کرم یا محلول تولنفتات به صورت موضعی جهت درمان کچلی پا، کچلی کشاله‌ی ران و در کل کچلی بدن تجویز می گردد.