\ اطلاعات دارویی

تیوگوانین | Thioguanine

درمان لوکمی

تیوپنتال | Thiopental

القای بیهوشی، کنترل شرایط تشنجی، درمان افزایش فشار داخل جمجمه

تیوریدازین | Thioridazine

درمان جنون در بیمارانی که به سایر داروهای ضد جنون پاسخ نمی دهند (یا به دلیل کافی نبودن اثربخشی یا عدم تحمل عوارض جانبی سایر داروها) 

تیوتیکسن | Thiothixene

درمان اسکیزوفرنی

تیروتروپین آلفا | Thyrotropin Alfa

ابزار کمکی جهت تشخیص تیروگلوبین سرمی، درمان کمکی جهت برداشت باقی مانده های بافت تیروئید پس از رادیوکتومی کامل یا نیمه کامل در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید بدون شواهد متاستاز

استفاده احتمالی بالینی شامل موارد زیر می باشد:

بیماران تحت درمان مهاری هورمون تیروئید که مقدار Tg در آنها قابل تشخیص نیست، بیمارانی که نیازمند ارزیابی غلظت سرمی Tg و عکس برداری رادیونوکلئوتید هستند  و آزمون های قطع هورمون را انجام نمی دهند یا متخصص آنها بر این عقیده است که استفاده از یک آزمون با حساسیت کمتر مطلوب می باشد، استفاده در بیمارانی که قادر به رسیدن به مقدار مناسب از TSH ذاتی در پاسخ به قطع هورمون تیروئید نباشند یا از نظر پزشکی قطع هورمون در آنها ممنوعیت داشته باشد، جهت برداشت باقی مانده های تیروئید به همراه ید رادیواکتیو پس از برداشت کامل تیروئید در بیمارانی که متاستاز در آنها وجود ندارد. 

تیکلوپیدین | Ticlopidine

مهار تجمع پلاکتی و کاهش خطر سکته ترومبوتیک در بیمارانی که سابقه سکته داشته اند. توجه: به دلیل ارتباط این دارو با بروز اختلالات هماتولوژیک تهدید کننده زندگی، تیکلوپیدین بایستی تنها به بیمارانی داده شوند، که تحمل آسپیرین را ندارند و یا اینکه درمان آنها با آسپیرین با شکست مواجه شده است. همچنین در بیمارانی که استنت گذاشته اند، به همراه آسپیرین کاربرد دارد. 

تینیدازول | Tinidazole

درمان عفونت واژینال توسط انگل تریکوموناس، درمان عفونت روده توسط انگل ژیاردیا، درمان آمیبیازیس روده و آبسه کبدی توسط انگل انتامیبا هیستولیتیکا، درمان عفونت های باکتریایی واژن توسط گونه های باکتریوئید، گاردنلا واژینالیس، و پریوتلا در زنانی که باردار نیستند.

تیوتروپیوم | Tiotropium

درمان گرفتگی برونش در بیماری انسدادی مزمن گرفتگی برونش (مثل برونشیت و آمفیزم)، پیشگیری از بدتر شدن شرایط

تيروفيبان | Tirofiban

درمان سندروم كرونري حاد (مانند آنژين ناپايدار/ انفاركتوس ميوكارد بدون افزايش بخش ST) همراه با هپارين

تیزانیدین | Tizanidine

شل کننده عضلانی جهت درمان گرفتگی عضلانی

پربازدیدهای دارویی

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲