تئوفیلین | Theophylline

 • تئوفیلین برای درمان بیماری های ریه مانند آسم و COPD (برونشیت، آمفیزم) استفاده می شود. (در کنار کورتوتیکواستروئیدهای خوراکی یا استنشاقی)
   
 • برای جلوگیری از خس خس سینه و تنگی نفس باید به طور منظم استفاده شود.
   
 • این دارو با شل کردن عضلات مجاری هوایی و کاهش واکنش ریه به محرک ها عمل می کند.
   
 • این دارو بلافاصله عمل نکرده و نباید برای رفع مشکلات ناگهانی تنفسی استفاده شود.
   

تیامین | Thiamine

درمان کمبود تیامین شامل بربری، انسفالوپتی ورنیک، سندرم کورساکف، التهاب عصبی وابسته به بارداری یا در افراد الکلی

به عنوان مکمل غذایی

تیوگوانین | Thioguanine

درمان لوکمی

تیوپنتال | Thiopental

القای بیهوشی، کنترل شرایط تشنجی، درمان افزایش فشار داخل جمجمه

تیوریدازین | Thioridazine

درمان جنون در بیمارانی که به سایر داروهای ضد جنون پاسخ نمی دهند (یا به دلیل کافی نبودن اثربخشی یا عدم تحمل عوارض جانبی سایر داروها) 

تیوتیکسن | Thiothixene

درمان اسکیزوفرنی

تیروتروپین آلفا | Thyrotropin Alfa

ابزار کمکی جهت تشخیص تیروگلوبین سرمی، درمان کمکی جهت برداشت باقی مانده های بافت تیروئید پس از رادیوکتومی کامل یا نیمه کامل در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید بدون شواهد متاستاز

استفاده احتمالی بالینی شامل موارد زیر می باشد:

بیماران تحت درمان مهاری هورمون تیروئید که مقدار Tg در آنها قابل تشخیص نیست، بیمارانی که نیازمند ارزیابی غلظت سرمی Tg و عکس برداری رادیونوکلئوتید هستند  و آزمون های قطع هورمون را انجام نمی دهند یا متخصص آنها بر این عقیده است که استفاده از یک آزمون با حساسیت کمتر مطلوب می باشد، استفاده در بیمارانی که قادر به رسیدن به مقدار مناسب از TSH ذاتی در پاسخ به قطع هورمون تیروئید نباشند یا از نظر پزشکی قطع هورمون در آنها ممنوعیت داشته باشد، جهت برداشت باقی مانده های تیروئید به همراه ید رادیواکتیو پس از برداشت کامل تیروئید در بیمارانی که متاستاز در آنها وجود ندارد. 

تیکاگرلور | Ticagrelor

این دارو همراه با دوز پایین آسپرین برای جلوگیری از حمله قلبی و سکته مغزی در افرادی که سابقه بیماری قلبی ، سکته مغزی یا افزایش خطر بیماری قلبی یا سکته مغزی دارند (به عنوان مثال ، به دلیل دیابت ، سابقه حمله ایسکمی گذرا- TIA) استفاده میشود.
همچنین ممکن است از لخته شدن خون پس از جراحی های خاص قلب (مانند قرار دادن استنت) جلوگیری کند.تیکاگرلور با جلوگیری از چسبندگی پلاکت ها به یکدیگر کار می کند و از تشکیل لخته های مضر جلوگیری می کند.
در کل این دارو، یک داروی ضد پلاکت است و جریان خون را به طور یکنواخت در بدن شما حفظ می کند.

تیکلوپیدین | Ticlopidine

مهار تجمع پلاکتی و کاهش خطر سکته ترومبوتیک در بیمارانی که سابقه سکته داشته اند. توجه: به دلیل ارتباط این دارو با بروز اختلالات هماتولوژیک تهدید کننده زندگی، تیکلوپیدین بایستی تنها به بیمارانی داده شوند، که تحمل آسپیرین را ندارند و یا اینکه درمان آنها با آسپیرین با شکست مواجه شده است. همچنین در بیمارانی که استنت گذاشته اند، به همراه آسپیرین کاربرد دارد. 

تیگه سیکلین | Tigecycline

داروی تیگه سیکلین جهت درمان عفونت پوست و ساختارهای وابسته ایجاد شده توسط ارگانیسم های حساس مثل استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و انتروکوکوس فاسیالیس حساس به ونکومایسین، عفونت های پیشرفته داخل شکمی و ذات الریه اکتسابی از جامعه تجویز می گردد.