اینترفرون آلفا-2b | Interferon Alfa-2b

بیماران بزرگتر از ۱ سال: هپاتیت B  مزمن

بیماران بزرگتر از ۳ سال: هپاتیت C مزمن به همراه ریباویرین

بیماران بزرگتر از ۱۸ سال: کاندولیما اکومیناتا (بیماری مقاربتی ویروسی)، هپاتیت B مزمن، هپاتیت C مزمن، سرطان خون (hairy cell leukemia)، ملانوما بدخیم، سارکوما کاپوسی مربوط به ایدز، لمفومای غیر هاجکین فولیکولار 

اينترفرون بتا-1a | Interferon Beta-1a

این دارو برای درمان بیماری ام اس (MS) استفاده می شود. اینترفرون درمانی برای بیماری ام اس نیست ، اما ممکن است به کاهش تشدید بیماری و کاهش علائم بیماری (مانند مشکلات تعادل ، بی حسی یا ضعف) کمک کند.

اینترفرون بتا-1b | Interferon Beta-1b

درمان MS عود کننده، درمان اپیزود های اولیه بالینی MS که با نتایج MS همخوان باشد

درمان MS پیشرونده ثانویه

اینترفرون گاما-1b | Interferon Gamma-1b

کاهش دفعات و شدت عفونتهای جدی مرتبط با بیماری گرانولوماتوز مزمن (CGD)؛ به تاخیر انداختن پیشرفت بیماری در بیماران مبتلا به استئوپتروزیس بدخیم شدید

ايوديگزانول | Iodixanol

داخل سرخرگ: آنژيوگرافي، تصويربرداري از سرخرگ هاي احشايي، محيطي و مغزي

داخل وريد: افزايش كنتراست در پرتونگاري، تصويربرداري از سيستم دفع ادرار و راديوگرافي سياهرگ هاي محيطي

ايوهگزول | Iohexol

داخل نخاعي: ميلُلوژي، افزايش كنتراست جهت انجام پرتونگاري

داخل وريدي: انژيوگرافي، افزايش كنتراست جهت تصويربرداري

حفره دهاني/بدن: آرتروگرافي، معاينه لوله گوارشي، تصويربرداري از مثانه و پانكراس، بررسي وجود فتق، پرتونگاري از حفره شكمي

ایپراتروپیوم | Ipratropium

گشاد کننده برونش در گرفتگی برونش، در بیماران مبتلا به بیماری مزمن گرفتگی انسدادی ریوی 

ایپراتروپیوم+فنوترول | Ipratropium+Fenoterol

درمان گرفتگی برونش وابسته به آسم برونشیال و بیماری احتقانی ریوی مزمن

ایپراتروپیوم+سالبوتامول | Ipratropium+Salbutamol

گشاد کننده برونش در گرفتگی برونش، در بیماران مبتلا به بیماری مزمن گرفتگی انسدادی ریوی 

ایرینوتکان | Irinotecan

درمان سرطان روده