اتیدرونیت | Etidronate

درمان علامتی بیماری پاژه، پیش گيري از تشکیل استخوان در موارد آسیب به نخاع و یا جایگزینی لگن

اتومیدیت | Etomidate

القا و حفظ بیهوشی کامل

اتوپوزاید | Etoposide

درمان تومور بیضه عود کننده، درمان سرطان سلول های کوچک ریه. 

اورولیموس | Everolimus

قرص اورولیموس جهت درمان سرطان پیشرفته روده و درمان سرطان غدد تجویز می گردد.

اگزمستان | Exemestane

در درمان سرطان سینه در خانمهای یائسه که بیماری تحت درمان با تاموکسیفن پیشرفت کرده است

در درمان کمکی  سرطان سینه با تاموکسیفن در خانمهای یائسه

اگزناتید | Exenatide

سوسپانسیون تزریقی پیوسته رهش اگزناتاید، جهت درمان دیابت نوع ۲ (دیابت غیر وابسته به انسولین) به منظور بهبود کنترل میزان قند در بدن بیمار، تجویز می گردد.

این داروی ضد دیابت، با افزایش تولید انسولین در بدن، موجب کاهش میزان قند می شود. تزریق اگزناتاید به عنوان یک روش موثر در درمان دیابت نوع ۲ معرفی شده است.

اکسپکتورانت | Expectorant

کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

اکسپکتورانت+کدئین | Expectorant+Codeine

کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

ازتيميب | Ezetimibe

استفاده در درمان كلسترول بالاي اوليه به همراه اصلاح رژيم غذايي (استفاده به تنهايي يا همراه مهاركننده هاي HMG-CoA ردوكتاز)؛ درمان بالا بودن سطح ليپيد(در تركيب با فنوفيبرات) 

ایمونوگلوبولین هپاتیت B | Hepatitis B immune globulin

ایجاد ایمنی غیر فعال در برابر هپاتیت B به دنبال: تماس شدید با خون حاوی آنتی ژن هپاتیت B، تماس نوزاد قبل از تولد با آنتی ژن در مادر مبتلا به بیماری، تماس جنسی با فرد آنتی ژن مثبت، تماس خانگی با افرادی که هپاتیت  شدید دارند. 

پیشگیری از بروز مجدد هپاتیت B ویروسی پس از پیونرپد کبد در بیمار پیوندی با آنتی ژن مثبت

توجه: ایمونوگلوبین هپاتیت B  جهت درمان عفونت شدید فعال هپاتیت B نمی باشد و در درمان عفونت مزمن فعال نیز موثر نمی باشد.