استرادیول | Estradiol

  • درمان علایم متوسط تا شدید یائسگی
  • درمان سفتی و خشکی واژن پس از یائسگی
  • درمان کمبود استروژن به دلیل کم کاری غدد جنسی و یا نارسایی تخمدان ها
  • درمان سرطان پروستات پیشرفته
  • درمان سرطان سینه پیش رونده در مردان و زنان یائسه
  • درمان پوکی استخوان پس از یائسگی

استراموستین | Estramustine

بهبود روند درمان سرطان پروستات متاستازدهنده

اتانرسپت | Etanercept

درمان روماتوئید آرتریت متوسط تا شدید، آرتریت متوسط تا شدید بدون علت در جوانان که مفصل های زیادی را تحت تاثیر قرار داده باشد، آرتریت ناشی از سوریازیس، سوریازیس پلاک متوسط تا شدید. 

اتاکریدین لاکتات | Ethacridine Lactate

کنترل ادم وابسته به نارسایی احتقانی قلبی؛ سیروز کبدی؛بیماری کلیوی. کنترل کوتاه مدت آسیت (آب آوردن شکم) به دلیل بدخیمی، ادم بدون علت، لنفادم (تجمع لنف در بافت ها)

اتاکرینیک اسید | Ethacrynic Acid

کنترل ادم وابسته به نارسایی احتقانی قلبی؛ سیروز کبدی؛بیماری کلیوی. کنترل کوتاه مدت آسیت (آب آوردن شکم) به دلیل بدخیمی، ادم بدون علت، لنفادم (تجمع لنف در بافت ها)

اتامبوتول | Ethambutol

درمان سل ریوی به همراه سایر داروهای ضد سل

اتامبوتول+ایزونیازید+پیرازینامید+ریفامپین | Ethambutol+Isoniazid+Pirazinamide+Rifampin

درمان سل ریوی به همراه سایر داروهای ضد سل

اتامبوتول+ایزونیازید+ریفامپین | Ethambutol+Isoniazid+Rifampin

درمان سل ریوی به همراه سایر داروهای ضد سل

اتیونامید | Ethionamide

درمان سل و سایر بیماری های ناشی از باکتری مربوطه، همراه با دیگر ترکیبات ضد سل، در صورتی که ترکیبات خط اول، شکست خورده اند یا از خود مقاومت نشان داده اند.

اتوسوکسیماید | Ethosuximide

اتوسوکسیماید از دسته دارویی ضد سرع و تشنج بوده و جهت کنترل صرع کوچک تجویز می گردد.