اطلاعات دارویی معتبر

اطلاعات و منابع دارویی موجود در سیبویه از انتشارات معتبری همچون Mayo Clinic, Wolters Kluwer, Medscape, Elsevier و ... توسط متخصصین محتوا رشته های پزشکی و داروسازی گردآوری و بروز می شوند. دقت ما در حفظ اصالت اطلاعات متضمن یافتن دقیق ترین و معتبرترین اطلاعات پزشکی با یک جستجوی ساده در سیبویه است. این اطلاعات شامل موارد مصرف دارو ها، تداخلات دارویی، نحوه مصرف و ... میباشد.

امالیزومب | Omalizumab

درمان آسم های آلرژیک متوسط تا شدید مداوم که با استروئیدهای استنشاقی درمان نمی شوند. 

سیرولیموس | Sirolimus

پیشگیری از رد پیوند در بیماران پیوند کلیه

فلوتیکازون | Fluticasone

فلوتیکازون موضعی جهت کاهش التهاب و خارش پوست تجویز می گردد.

ماپروتیلین | Maprotiline

درمان اختلال افسردگی ماژور (MDD) یا اضطراب مرتبط با افسردگی

منوتروپین | Menotropins

آمپول منوتروپین به همراه hCG جهت القای تخمک گذاری و بارداری در خانم های نابارور که تخمک گذاری کمی دارند یا فاقد تخمک گذاری هستند، تجویز می گردد.

بعلاوه از منوتروپین جهت تحریک تشکیل فولیکول در بیمارانی که در حال تخمک گذاری هستند به عنوان بخشی از درمان کمکی باروری، استفاده می شود.

دفرازیروکس | Deferasirox

درمان تجمع آهن به دلیل انتقال خون

بتائین | Betaine

از پودر بتائین در درمان هوموسیستین یوری (مثل کمبود یا نقص سیستاتیون بتا سینتز، ۵،۱۰-متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز و متابولیزم کوفاکتور کوبالامین) استفاده می شود.

از پودر بتائین در درمان هوموسیستین یوری (مثل کمبود یا نقص سیستاتیون بتا سینتز، ۵،۱۰-متیلن تتراهیدروفولات ردوکتاز و متابولیزم کوفاکتور کوبالامین) استفاده می شود.

فلوکستین | Fluoxetine

در درمان افسردگی، در درمان پرخوری عصبی، وسواس، کسلی قبل از قاعدگی، اختلالات اعصاب

تنیپوزاید | Teniposide

درمان لوکمی کودکان

آتنولول | Atenolol

قرص آتنولول جهت درمان فشار خون، در درمان آنژین تجویز می گردد.

/