آمیل نیتریت | Amyl Nitrite

گشاد کننده عروق کرونر قلبی جهت آنژین صدری

با تجویز ترکیبات نیترات جدید، استفاده از آمیل نیترات جهت آنژین صدری دیگر مورد ترجیح نیست. 

بوسنتان | Bosentan

قرص بوسنتان جهت درمان پرفشاري شريان ريوي تجویز می گردد.

دیپریدامول | Dipyridamole

شکل خوراکی داروی دیپریدامول، با وارفارین مصرف می شود تا احتمال تشکیل لخته در بیماران پس از گذاشتن دریچه مصنوعی کاهش یابد. 

دیپریدامول+آ.اس.آ | Dipyridamole+ASA

از موارد مصرف قرص آسپرین می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • درمان درد ملایم تا متوسط
  • درمان التهاب و تب
  • پیشگیری و درمان سکته قلبی
  • سکته ایسکمیک شدید و ایسکمی های موقتی
  • کنترل روماتوئید آرتریت
  • تب روماتیسمی
  • استئوآرتریت
  • درمان کمکی در فرآیندهای عروق زایی (پیوند بای پس عروق قلبی، آنژیوپلاستی عروق قلبی)
  • استنت گذاشتن

هیدرالازین | Hydralazine

هیدرالازین در اشکال دارویی قرص یا آمپول جهت درمان فشار خون متوسط تا شدید تجویز می گردد.

ایزوسورباید | Isosorbide

پیشگیری و درمان آنژین صدری

توجه: به دلیل شروع اثر آهسته، داروی انتخابی برای درمان حمله حاد آنژینی نیست.

ایزوکسوپرین | Isoxsuprine

قرص ایزوکسوپرین جهت درمان بیماری‌های عروقی محیطی مثل آرتریواسکلروزیس ابلیترانز، ترومبوآنژیتیس ابلیترانز (بیماری برگر) و بیماری رینود و همچنین تسکین علایم مرتبط با نارسایی عروق مغزی تجویز می گردد.

توجه: درمانهای مناسبتر (دارویی یا جراحی) باید در نظر گرفته شود؛ چرا که کارایی ایزوکسوپرین در درمان این بیماریها به خوبی تبیین نشده است.

نیتروگلیسرین | Nitroglycerin

درمان یا پیشگیری از آنژین صدری

مصرف داخل وریدی (IV): درمان یا پیشگیری از آنژین صدری؛ نارسایی قلبی حاد جبران نشده (مخصوصا وقتی با انفارکتوس قلبی حاد مرتبط باشد)؛ افزایش فشار خون قبل از عمل (مخصوصا طی جراحی قلبی عروقی)؛ القای هایپوتنشن در طی عمل

مصرف داخل مقعدی (پماد Rectiv): درمان درد متوسط تا شدید مربوط به شقاق مقعدی مزمن

نیتروپروساید | Nitroprusside

کنترل بحران فشار خون، درمان نارسایی قلبی جبران نشده، ایجاد افت فشار کنترل شده جهت کاهش خون ریزی در هنگام جراحی

پاپاورین | Papaverine

محلول تزریقی پاپاورین، از دسته دارویی گشادکننده عروق می باشد وجهت کنترل ایسکمی مغزی و عروق محیطی و کنترل ایسکمی قلبی همراه با آریتمی تجویز می گردد.