آفلیبرسپت | Aflibercept

درمان دژنراسیون ماکولار وابسته به سن (AMD) نئووسکولار

بواسیزومب | Bevacizumab

درمان سرطان روده متاستاز دهنده، درمان سرطان ریه سلول های غیر کوچک پیشرونده یا متاستاز دهنده، درمان گلیوبلاستوما پیشرونده، درمان سرطان کلیه متاستاز دهنده

رانی بیزومب | Ranibizumab

آمپول رانی بیزومب جهت درمان دژنراسیون وابسته به سن ماکولا (ماکولا قسمت مرکزی شبکیه ی چشم است) و ادم ماکولا (که ممکن است به دنبال انسداد ورید شبکیه یا دیابت ایجاد شود) تجویز می گردد.

سورافنیب | Sorafenib

قرص سورافنیب توسیلات جهت درمان سرطان پیشرفته کلیه و سرطان کبد تجویز می گردد.

سانیتینیب | Sunitinib

از این دارو در درمان انواعی از سرطان مانند سرطان کلیه،پانکراس و سرطان روده استفاده میشود.
همچنین این دارو برای بیمارانی که عمل جراحی کلیه داشتند، به منظور جلوگیری از سرطان کلیه،نیز تجویز میشود.

سونیتینیب با توقف یا کاهش رشد تومور های سرطانی و همچنین با کاهش رشد رگهای خونی جدید در تومور، کار میکند.