ویروس آنفولانزا | Influenza Virus Vaccine

واکسن آنفولانزا جهت ایمنی سازی بزرگسالانی که در معرض خطر ابتلا به آنفولانزای H5N1 هستند تجویز می گردد.

واکسن روتاویروس | Rotavirus Vaccine

واکسن روتاویروس جهت پیشگیری از التهاب معدی-رودی در نوزادان و کودکان زیر 5 سال تجویز می گردد.

واکسن تب زرد | Yellow Fever Vaccine

ایجاد ایمنی فعال علیه ویروس تب زرد در افرادی که در مناطقی که این ویروس وجود دارد زندگی میکنند یا به این مناطق سفر میکنند یا در افرادی که در آزمایشگاه در مغرض این ویروس قرار میگیرند. واکسیناسیون ممکن است برای مسافران بین المللی لازم باشد.

کمیته نظارت بر ایمنی سازی برای افراد زیر واکسیناسیون را پیشنهاد میکند:

 افرادی که در مناطقی که خطر انتقال ویروس تب زرد وجود دارد زندگی میکنند یا به این مناطق سفر میکنند.

افرادی که به مناطقی سفر میکنند که برای سفرهای بین المللی قانون واکسیناسیون دارند.

پرسنل آزمایشگاهی که در معرض ویروس تب زرد یا آماده سازی واکسن آن قرار دارند.