ویروس آنفولانزا | Influenza Virus Vaccine

واکسن آنفولانزا جهت ایمنی سازی بزرگسالانی که در معرض خطر ابتلا به آنفولانزای H5N1 هستند تجویز می گردد.

واکسن پولیو ویروس | Poliovirus Vaccine

این واکسن جهت ایجاد ایمنی فعال در برابر فلج اطفال ایجاد شده توسط گونه های ۱، ۲، ۳ ویروس پولیو، تجویز می گردد.

توجه: فرآورده های ترکیبی حاوی واکسن فلج اطفال وجود دارد که ممکن است در گروه های سنی خاص که به گونه های موجود در واکسن حساس هستند، استفاده شوند.

کمیته ایمن سازی، واکسیناسیون منظم را در گروه های زیر توصیه می کند:

 • کلیه کودکان (اولین دوز در ۲ ماهگی داده می شود)
 • واکسیناسیون دائم بزرگسالان در ایالات متحده آمریکا توصیه نمی شود. افرادی که قبلا به بیماری مبتلا شده اند و واکسن دریافت نکرده اند یا واکسیناسیون ناقص داشته اند، در صورتی که در گروه های زیر قرار بگیرند، ممکن است نیاز به دریافت واکسن غیر فعال شده داشته باشند:
 • افرادی که به نواحی مسافرت می کنند که فلج اطفال در آنجا اپیدمیک یا اندمیک است.
 • اعضای تیم سلامت که در تماس نزدیک با افراد مبتلا به فلج اطفال هستند.
 • کسانی که در آزمایشگاه کار می کنند و نمونه های آلوده به ویروس را حمل می کنند.
 • اعضای گروه خاصی از جامعه  که به بیماری مبتلا شده اند. 
 • بزرگسالانی که واکسن دریافت نکرده اند یا واکسیناسیون آنها ناقص است و در تماس نزدیک با بچه هایی هستند که واکسن خوراکی فلج اطفال دریافت می کنند.  (این افراد ممکن است در معرض خطر افزایش ابتلا به بیماری باشند)
 • واکسن هاری | Rabies Vaccine

  واکسیناسیون علیه هاری قبل و بعد از تماس با عامل بیماری.

  کمیته ایمنی سازی، واکسیناسیون جهت پیشگیری از بیماری را در موارد زیر توصیه می کند:

  افرادی که در معرض دایمی عفونت دایمی هستند مثل افرادی که در آزمایشگاه کار می کنند یا کارکنان تولید کننده محصولات بیولوژیک

  افرادی که در معرض خطر دایمی در مناطقی هستند که هاری همه گیر است شامل:  اعضای آزمایشگاه تشخیص هاری، دامپزشکان و کارمندان آنها، افراد کنترل کننده حیات وحش و حیوانات، افرادی که دایما با خفاش در تماس هستند. 

  افرادی که در معرض خطر غیر مداوم این عفونت هستند مثل دامپزشکان، اعضای کنترل کننده حیوانات با حیوانات زمینی در مناطقی که عفونت هاری نادر است، دانشجویان دامپزشکی، افرادی که به مناطقی سفر می کنند که عفونت هاری در بین دام همه گیر است و امکان دسترسی فوری به مراقبت های درمانی وجود ندارد.

  کمیته واکسیناسیون پیشنهاد می کند جهت ایمنی سازی پس از تماس با عامل بیماری خطر بیماری و احتمال ابتلا به آن در مقابل خطر واقعی ابتلا به آن ارزیابی شود. این ملاحظات شامل بررسی نوع تماس، اپیدمیولوژی هاری در منطقه، گونه حیوانی، گونه های حیوانی، شرایط حوادث، امکان مشاهده حیوان مورد تماس جهت ارزیابی بیماری هاری در حیوان. واکسیناسیون پس از تماس با عامل بیماری هم در افراد واکسینه شده و هم در افراد غیر واکسینه انجام می گیرد.