جمیفلوکساسین | Gemifloxacin

درمان برونشیت و نومونیا

لووفلوکساسین | Levofloxacin

لووفلوکساسین جهت درمان عفونت های باکتریایی مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو به دسته درمانی آنتی بیوتیک های کینولونی تعلق دارد که از طریق جلوگیری از رشد باکتری ها در بدن عمل می کنند.

این آنتی بیوتیک تنها جهت درمان عفونتهای باکتریایی به کار می رود. این دارو بروی عفونت های ویروسی ( همچون سرماخوردگی، آنفولانزا و ...) اثربخش نیست.

استفاده از هر آنتی بیوتیکی در زمانی که نیاز یا مورد مصرفی وجود نداشته می شود باعث می شود آن دارو برای عفونتهای آینده بکار نیاید.

موارد استفاده درمانی لووفلوکساسین

  • ذات الریه اکتسابی از جامعه، شامل ذات الریه ناشی از گونه S.pneumoniae مقاوم به چند دارو، ذات الریه بیمارستانی
  • برونشیت مزمن
  • سینوزیت شدید باکتریایی
  • التهاب شدید پروستات
  • عفونت مجاری ادراری (پیشرفته و غیر پیشرفته)
  • پیلونفریت
  • عفونت پوست و ساختارهای وابسته (پیشرفته و غیر پیشرفته)
  • کاهش بروز یا پیشرفت سیاه زخم تنفسی

موکسی‌فلوکساسین | Moxifloxacin

کنترل نومونیا

کنترل سینوزیت

کنترل عفونت های پوستی و ساختارهای وابسته

درمان عفونت های شکمی