هیدروکسی پروژسترون | Hydroxyprogesteron

کاهش خطر باروری زودرس در خانم هایی که تک قلو دارند و در آنها خطر زایمان زودرس ناگهانی (زایمان قبل از ۳۷ هفته) در تک قلوزایی های قبلی وجود داشته است.  

لوونورژسترول | Levonorgestrel

استفاده از لوونورژسترول یا قرص اورژانسی در شرایطی که نزدیکی محافظت نشده صورت گرفته باشد و یا روش جلوگیری (مثلا استفاده از دستگاه و یا کاندوم) با شکست احتمالی روبرو شده باشد، می تواند موجب پیشگیری از بارداری شود.

  • دستگاه T شکل IUD: پیشگیری از بارداری، درمان خون ریزی های سنگین در بانوانی که دستگاه IUD را به عنوان روش پیشگیری نیز انتخاب می کنند. 
  • خوراکی: ضد بارداری اورژانسی بعد از آمیزش محافظت نشده و یا شکست احتمالی روش جلوگیری
  • Plan B: بصورت غیر نسخه ای جهت ضدبارداری در خانم های بالاتر از ۱۷ سال و به صورت نسخه ای در خانم های کمتر از ۱۷ سال

مدروکسی پروژسترون | Medroxyprogesterone

درمان قطع قاعدگی یا خون ریزی غیرعادی رحم به دلیل عدم تعادل هورمونی، درمان زخیم شدن رحم در خانم های یائسه که استروژن دریافت می کنند، پیشگیری از بارداری، کنترل درد اندومتریوز، درمان کمکی کارسینوما اندومتر

مجسترول | Megestrol

این دارو برای درمان سرطان سینه یا رحم استفاده می شود. مجسترول شبیه به یک ماده طبیعی ساخته شده توسط بدن شما به نام پروژسترون است.

پروژسترون | Progesterone

خوراکی: پیشگیری از هایپرپلازیای اندومتر در خانم های یائسه که قرص استروژن کانژوگه دریافت می کنند، قطع خون ریزی ثانویه

عضلانی: قطع خون ریزی، خون ریزی غیر عادی رحم به دلیل اختلال هورمونی 

ژل داخل واژن: بخشی از تکنولوژی ایجاد باروری جهت خانم های نابارور با کمبود پروژسترون، قطع خون ریزی ثانویه

قرص واژینال: بخشی از  تکنولوژی ایجاد باروری در خانم های نابارور با کمبود پروژسترون