\ مهارکننده فسفودی استراز 5

مهارکننده فسفودی استراز 5

Phosphodiesterase-5 Enzyme Inhibitor


پربازدیدهای دارویی
آلومینیوم/منیزیوم/سایمتیکون
فلوتیکازون کورتیکواستروئید، استنشاقی بینی
فلکایناید ترکیب ضد آریتمی، کلاس lc
آداپالن محصولات ضد آکنهمحصولات موضعی پوستی، آکنه
متوتركسات ترکیب ضد تومور، آنتی متابولیت (ضد فولات) ضد روماتیسم، تعدیل کننده بیماری ترکیب سرکوب کننده سیستم ایمنی
هیدرالازین گشاد کننده‌ی عروق
کلرامفنیکل آنتی‌بیوتیک، متفرقه
والزارتان+هیدروکلروتیازید مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll مُدر، تیازیدی
بریمونیدین آگونیست آلفا 2، چشمیترکیب چشمی، ضد گلوکوم
سترورلیکس آنتاگونیست GnRH
سوربیتول شستشودهنده مجاری ادراری تناسلی ملین، اسموتیک
کلیندامایسین+کلوتریمازول آنتی بیوتیک، لینکوزآمید
ایمونوگلوبولین هپاتیت B مشتق فراورده‌های خونی ایمونوگلوبولین
گلیمپراید ترکیب ضد دیابت، سولفونیل اوره
تیکاگرلور ترکیب ضد پلاکت ترکیب ضد پلاکت، سیکلوپنتیل تریازولوپیریمیدین
ریتوکسیمب ترکیب ضد تومور، آنتی بادی مونوکلونال ضد روماتیسم، متفرقه آنتی بادی مونوکلونال