\ مهارکننده فسفودی استراز 5

مهارکننده فسفودی استراز 5

Phosphodiesterase-5 Enzyme Inhibitor


پربازدیدهای دارویی

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲