استازولاماید | Acetazolamide

استازولامید در درمان افزایش فشار چشم (گلوکوم ثانویه، زاویه باز ساده مزمن، قبل از جراحی در درمان گلوکوم زاویه بسته)، کاربرد دارد.

بعلاوه از استازولامید در درمان ادم ناشی از دارو یا ادم نارسایی احتقانی قلبی (درمان کمکی I.V.، فرم پیوسته رهش)، صرع centrencephalic ( فرم I.V. و فرم سریع رهش)، پیشگیری و بهبود علایم کوه گرفتگی (فرم سریع رهش و پیوسته رهش) استفاده می شود.

بتاکسولول | Betaxolol

کنترل پرفشاری خون

بیماتوپروست | Bimatoprost

 • این دارو برای درمان فشار بالای داخل چشم که به دلیل گلوکوم (نوع زاویه باز) یا سایر بیماری های چشمی (به عنوان مثال فشار خون بالای چشم) اتفاق افتاده است، در مورد استفاده قرار می گیرد.
  کاهش فشار زیاد داخل چشم می تواند به جلوگیری از نابینایی کمک کند.
   
 • این دارو با تنظیم جریان مایعات درون چشم برای حفظ فشار طبیعی چشم عمل می کند.
   
 • همچنین فرم دیگری از دارو که همراه با اپلیکاتور می باشد برای رشد مژه ها استفاده می شود. 
   
 • این دارو با افزایش رشد مژه، بلند تر، ضخیم تر و تیره تر کردن آن ها عمل می کند.
   
 • بیماتوپروست شبیه یک ماده شیمیایی طبیعی در بدن به نام پروستاگلاندین می باشد.
   

بریمونیدین | Brimonidine

محلول یا قطره چشمی بریمونیدین جهت کاهش فشار داخل چشم در بیمارانی که گلوکوم زاویه باز و افزایش فشار داخل چشم دارند تجویز می گردد. 

برینزولاماید | Brinzolamide

قطره چشمی برینزولامید جهت درمان افزایش فشار داخل چشم در بیماران با افزایش فشار چشم و گلوکوم زاویه باز تجویز می گردد.

برینزولامید+تیمولول | Brinzolamide+Timolol

درمان افزایش فشار چشم در بیماران مبتلا به پرفشاری چشم یا گلوکوم زاویه باز

دورزولامید | Dorzolamide

قطره چشمی دورزولامید در درمان فشار بالای کره چشم در بیماران با فشار خون چشم یا بیماری گلوکوم با زاویه ی باز استفاده می شود.

دورزولامید+تیمولول | Dorzolamide+Timolol

قطره چشمی دورزولامید+تیمولول جهت درمان افزايش فشار داخل چشم در بيماراني با فشار خون در چشم يا گلوكوما با زاويه ي باز دارند، تجویز میشود.

اکوتیوفات | Echothiophate

قطره چشمی اکوتیوفات جهت تنگی مردمک در درمان گلوکوم زاویه باز و مزمن تجویز می گردد. همچنین این دارو می تواند در موارد خاص در درمان گلوکوم زاویه بسته کاربرد داشته باشد (برداشت عنبیه یا زمانی که جراحی ممنوع باشد).

بعلاوه درمان گلوکوم پس از آب مروارید و انحراف چشم تطابقی از موارد دیگر مصرف این دارو می باشند.

لاتانوپروست | Latanoprost

کاهش فشار بالای داخل چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز یا فشار بالای چشم