استامینوفن+کافئین+ایبوپروفن | Acetaminophen+Caffeine+Ibuprofen

استامینوفن یک داروی آزاد جهت تسکین و درمان درد و تب ضعیف تا متوسط در دسترس است. همچنین جهت درمان دردهای متوسط تا شدید، مصرف وریدی تجویز می گردد.

ايبوپروفن | Ibuprofen

خوراكي: درمان بيماري هاي التهابي و اختلالات روماتوئيدي مانند آرتريت جواني، درد خفيف تا متوسط،تب،ديسمنوره و استئوآرتريت.

ايبوپروفن تزريقي: مديريت درمان دردهاي خفيف تا متوسط،مديريت دردهاي متوسط تا شديد در مصرف هم زمان با ضد دردهاي اپيوئيدي،كاهش تب

ايبوپروفن لايزين تزريقي: جهت بسته شدن مجراي شرياني باز در نوزادان نارس با وزن ١٥٠٠-٥٠٠ گرم و جنين در هفته ٣٢ بارداري كه به درمان هاي معمول پاسخ نمي دهد.

ایندومتاسین | Indometacin

آرتریت حاد متورم، تورم کیسه های مفصلی/ التهاب زردپی، آرتروز متوسط تا شدید، روماتیسم مفصلی، سخت شدن مهره ها

شکل تزریقی وریدی به عنوان جایگزین جراحی برای بستن مجرای قلبی ریوی در نوزادان استفاده می شود. 

کتورولاک | Ketorolac

کنترل دردهای متوسط تا شدید