استامینوفن+کافئین+ایبوپروفن | Acetaminophen+Caffeine+Ibuprofen

استامینوفن یک داروی آزاد جهت تسکین و درمان درد و تب ضعیف تا متوسط در دسترس است. همچنین جهت درمان دردهای متوسط تا شدید، مصرف وریدی تجویز می گردد.

دیکلوفناک | Diclofenac

دیکلوفناک در دسته دارویی ضد التهاب غیر استروییدی قرار دارد و در اشکال دارویی کپسول، قرص، شیاف و محلول خوراکی موجود است. موارد مصرف هر یک به صورت زیر می باشد:

  • کپسول دیکلوفناک: جهت تسکین دردهای خفیف تا متوسط.
  • قرص های سریع رهش دیکلوفناک: جهت تسکین دردهای خفیف تا متوسط، دردهای قاعدگی، درمان حاد و مزمن روماتویید ارتريت و آرتروز.
  •  قرص های آهسته رهش دیکلوفناک: درمان مزمن روماتویید ارتريت و آرتروز.
  • محلول خوراکی دیکلوفناک: درمان حاد ميگرن
  • شیاف دیکلوفناک: درمان علامتی روماتوييد ارتريت و آرتروز.

ايبوپروفن | Ibuprofen

خوراكي: درمان بيماري هاي التهابي و اختلالات روماتوئيدي مانند آرتريت جواني، درد خفيف تا متوسط،تب،ديسمنوره و استئوآرتريت.

ايبوپروفن تزريقي: مديريت درمان دردهاي خفيف تا متوسط،مديريت دردهاي متوسط تا شديد در مصرف هم زمان با ضد دردهاي اپيوئيدي،كاهش تب

ايبوپروفن لايزين تزريقي: جهت بسته شدن مجراي شرياني باز در نوزادان نارس با وزن ١٥٠٠-٥٠٠ گرم و جنين در هفته ٣٢ بارداري كه به درمان هاي معمول پاسخ نمي دهد.

ایندومتاسین | Indometacin

آرتریت حاد متورم، تورم کیسه های مفصلی/ التهاب زردپی، آرتروز متوسط تا شدید، روماتیسم مفصلی، سخت شدن مهره ها

شکل تزریقی وریدی به عنوان جایگزین جراحی برای بستن مجرای قلبی ریوی در نوزادان استفاده می شود. 

کتورولاک | Ketorolac

کنترل دردهای متوسط تا شدید

مفنامیک اسید | Mefenamic Acid

تسکین کوتاه مدت دردهای خفیف تا متوسط شامل درد قاعدگي

ملوکسیکام | Meloxicam

قرص ملوکسیکام جهت تسکین علائم و نشانه های استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید و آرتریت ایدیوپاتیک جوانان تجویز می گردد.

ناپروکسن | Naproxen

ناپروکسن در دسته داروی ضد التهاب غیر استروییدی قرار دارد و جهت کنترل بیماری مفصلی مزمن خودایمنی، ورم مفاصل و استخوان ها، روماتیسم، نقرس شدید، درد ملایم تا متوسط، ورم تاندون آشیل، التهاب کیسه مفصلی، دردهای قاعدگی و تب تجویز می گردد.

پیروکسیکام | Piroxicam

کنترل درد و علایم روماتیسم مفصلی و التهاب مفاصل

سوماتریپتان+ناپروکسن | Sumatriptan+Naproxen

قرص سوماتریپتان+ناپروکسن در دسته دارویی ضد میگرن قرار دارد و جهت درمان میگرن حاد با/بدون علائم اورا تجویز می گردد.

پربازدیدهای دارویی