آدالیمومب | Adalimumab

داروی آدالیمومب در درمان روماتوئید آرتریت، آرتریت سوریازیس، انکیلوزینگ اسپوندیلایتیس، کرون، پلاک سوریازیس، آرتریت بدون علت جوانی تجویز میگردد.

دنوزومب | Denosumab

محلول تزریقی دنوزومب با ترکیب تغیردهنده استخوان خود، جهت درمان پوکی استخوان در خانم های یائسه با احتمال شکستگی بالا، تجویز می گردد.

این دارو اثر درمانی دیگری نظیر: "درمان تحلیل استخوان در مردان دریافت کننده درمان محرومیت آندروژن برای سرطان پروستات غیر متاستاز دهنده؛ درمان تحلیل استخوان در خانم های دریافت کننده مهارگر های آروماتاز برای سرطان سینه؛ جلوگیری از حوادث مرتبط با ساختار اسکلتی ( شکستگی، فشردگی نخاع، درد ستخوانی نیازمند جراحی / پرتودرمانی) در بیمارانی که سرطان از تومور های جامد به استخوانشان متاستاز داده است، نیز دارا می باشد.

اینفلیکسیمب | Infliximab

-درمان آرتریت روماتوئید فعال متوسط تا شدید (همراه با متوترکسات)

-درمان بیماری کرون فعال متوسط تا شدید که به درمانهای رایج پاسخ کافی نداده است (برای کاهش علایم و نشانه‌ها و القا و برقرار نگهداشتن بهبود موقت بالینی) یا به منظور کاهش تعداد فیستول‌های انتروکوتانئوس و رکتوواژینال و بسته شدن فیستول

-درمان آرتریت سوریاتیک (برای کاهش علایم و نشانه‌های آرتریت فعال و جلوگیری از پیشرفت آسیب ساختاری و بهبود عملکرد فیزیکی)

-درمان پلاک سوریازیس مزمن شدید

-درمان آنکیلوزینگ اسپوندیلیت فعال (کاهش علایم و نشانه‌ها)

-درمان کولیت اولسراتیو فعال متوسط تا شدید که به درمانهای رایج پاسخ کافی نداده است (کاهش علایم و نشانه‌ها و القا و برقرار نگهداشتن بهبود موقت بالینی، بهبود موکوز و حذف مصرف کورتیکواستروئید)

 

رانی بیزومب | Ranibizumab

آمپول رانی بیزومب جهت درمان دژنراسیون وابسته به سن ماکولا (ماکولا قسمت مرکزی شبکیه ی چشم است) و ادم ماکولا (که ممکن است به دنبال انسداد ورید شبکیه یا دیابت ایجاد شود) تجویز می گردد.

ریتوکسیمب | Rituximab

درمان لمفومای غیر هاجکین CD20 مثبت : 

لمفومای غیرهاجکین عود کننده یا مکرر درجه پایین یا فولیکولار لنفوسیت های بی (به عنوان تک عامل)

لمفومای غیر هاجکین فولیکولر لنفوسیت بی که قبلا درمان نشده اند (به همراه خط اول شیمی درمانی، به عنوان تک عامل در درمان نگهدارنده، زمانی که به ریتوکسیمب به عنوان خط اول درمان جواب دهد)

لمفومای غیرهاجکین لنفوسیت های بی درجه پایین (به عنوان تک عامل پس از درمان خط اول CVP)

لمفومای غیر هاجکین لنفوسیت های بی پیشرونده و وسیع که قبلا درمان نشده است (به همراه رژیم CHOP یا سایر رژیم های مبتنی بر آنتراسیکلین)

درمان لوکمیای لمفوتیک مزمن CD20 مثبت (به همراه فلودرابین و سیکلوفوسفاماید)

درمان روماتوئید آرتریت فعال متوسط تا شدید (به همراه متوتروکسیت) در بزرگسالان بیمار که پاسخ کافی به یکی یا تعداد بیشتری از آنتاگونیست های TNF نداشته اند. 

درمان گرانولوماتوز وگنر (به همراه گلوکوکورتیکوئیدها)

درمان پلی آنژیت میکروسکوپیک (به همراه گلوکوکورتیکوئیدها)

 

تراستوزومب | Trastuzumab

درمان کمکی سرطان سینه ی ناشی از بیان بیش از حد گیرنده HER-2؛ درمان سرطان سینه ی متاستاز داده ناشی از بیان بیش از حد گیرنده HER-2؛ درمان آدنوکارسینومای معده یا محل اتصال معده به مری ناشی از بیان بیش از حد گیرنده HER-2(در بیمارانی که درمان قبلی دریافت نکرده اند.)