براکتنت | Beractant

برای موارد مصرف داروی براکتنت می توان به موراد زیر اشاره کرد:

  1. پیشگیری و درمان سندروم زجر تنفسی در نوزادان نارس 
  2. درمان پیشگیری کننده: نوزادان دارای وزن کمتر از ۱۲۵۰ گرم که در معرض خطر کمبود سورفاکتانت هستند (۱۵ دقیقه قبل از تولد استفاده شود).
  3. درمان نجات دهنده: درمان سندروم زجر تنفسی تائید شده در نوزادان توسط x-ray و نیازمند تنفس مکانیکی (به سرعت طی ۸ ساعت از تولد استفاده شود)

کالفاکتانت | Calfactant

کالفاکتانت جهت پیشگیری و درمان سندروم زجر تنفسی در نوزادان نارس با خطر بالای ابتلا به این سندروم تجویز می گردد.

  • پیشگیری: درمان در آغاز تولد، با کالفاکتانت در نوزادان نارس کمتر از ۲۹ هفته با خطر بالای سندروم زجر تنفسی تجویز می شود. بایستی به سرعت طی ۳۰ دقیقه پس از تولد تجویز شود.
  • درمان: جهت نوزادان ۷۲ ساعته با سندروم زجر تنفسی با علایم بالینی و رادیولوژیک و نیازمند لوله گذاری درون تراشه

پراكتانت آلفا | Poractant Alfa

درمان سندرم زجر تنفسي در نوزادان نارس

سورفکتانت | Surfactant

درمان سندرم زجر تنفسي نوزادان