اینترفرون آلفا-2b | Interferon Alfa-2b

بیماران بزرگتر از ۱ سال: هپاتیت B  مزمن

بیماران بزرگتر از ۳ سال: هپاتیت C مزمن به همراه ریباویرین

بیماران بزرگتر از ۱۸ سال: کاندولیما اکومیناتا (بیماری مقاربتی ویروسی)، هپاتیت B مزمن، هپاتیت C مزمن، سرطان خون (hairy cell leukemia)، ملانوما بدخیم، سارکوما کاپوسی مربوط به ایدز، لمفومای غیر هاجکین فولیکولار 

اينترفرون بتا-1a | Interferon Beta-1a

این دارو برای درمان بیماری ام اس (MS) استفاده می شود. اینترفرون درمانی برای بیماری ام اس نیست ، اما ممکن است به کاهش تشدید بیماری و کاهش علائم بیماری (مانند مشکلات تعادل ، بی حسی یا ضعف) کمک کند.

اینترفرون بتا-1b | Interferon Beta-1b

درمان MS عود کننده، درمان اپیزود های اولیه بالینی MS که با نتایج MS همخوان باشد

درمان MS پیشرونده ثانویه

اینترفرون گاما-1b | Interferon Gamma-1b

کاهش دفعات و شدت عفونتهای جدی مرتبط با بیماری گرانولوماتوز مزمن (CGD)؛ به تاخیر انداختن پیشرفت بیماری در بیماران مبتلا به استئوپتروزیس بدخیم شدید

پگ اینترفرون الفا-2a | Peginterferon Alfa-2a

درمان هپاتیت سی مزمن ( به تنهایی یا همراه با داروی ريباورين) ، در بیماران کبدی که به تازگی با اينترفرون آلفا درمان نشده اند( ازجمله بیماران با سیروز کبدی و بیماران مبتلا به ايدز) ، درمان هپاتیت بی مزمن همراه با مشکل کبدی.

پگ اینترفرون آلفا-۲b | Peginterferon Alfa-2b

PegIntron: درمان هپاتیت C مزمن (به همراه ریباویرین)در بیمارانی که ناراحتی کبدی مزمن دارند،  درمان هپاتیت C مزمن (به عنوان تک درمان) در بیمارانی که ناراحتی کبدی مزمن دارند و اینترفرون آلفا دریافت نکرده اند. 

Sylatron: درمان کمکی ملانوما