استامینوفن+کلرفنیرامین+دکسترومتورفان+فنیل‌افرین | Acetaminophen+Chlorpheniramine+Dextrometorphan+Phenylephrine

استامینوفن یک داروی آزاد جهت تسکین و درمان درد و تب ضعیف تا متوسط در دسترس است. همچنین جهت درمان دردهای متوسط تا شدید، مصرف وریدی تجویز می گردد.

استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین | Acetaminophen+Diphenhydramine+phenylephrine

این دارو جهت تسکین موقت علایم تب یونجه و سرماخوردگی، شامل احتقان و درد/احساس فشار در بینی یا سینوس، سردرد، عطسه، آبریزش بینی، خارش و آبریزش چشم، گلودرد، تب، سرفه و دردهای جزیی تجویز می گردد.

سرماخوردگی بزرگسالان (دکونژستانت+ضددرد) | Adult Cold

استامینوفن یک داروی آزاد جهت تسکین و درمان درد و تب ضعیف تا متوسط در دسترس است. همچنین جهت درمان دردهای متوسط تا شدید، مصرف وریدی تجویز می گردد.

آزلاستین | Azelastine

درمان علایم رینیت آلرژیک فصلی مثل آبریزش بینی، عطسه و خارش بینی؛ درمان علایم رینیت وازوموتور

ستیریزین | Cetirizine

ستیریزین در رده درمانی آنتی هیستامین بوده و ممکن است به اشکال دارویی مختلف مثل شربت، قرص و کپسول تجویز شود. این دارو در درمان علائم آلرژی مانند آبریزش بینی، کهیر استفاده می شود. 

کلروفنیرامین | Chlorpheniramine

کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

کلرفنیرامین+فنیل‌افرین | Chlorpheniramine +phenylephrine

کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

کلرفنیرامین+گایافنزین+فنیل‌افرین | Chlorpheniramine+Guaifenesin+Phenylephrin

کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

سایمتیدین | Cimetidine

داروی سایمتیدین جهت درمان کوتاه مدت زخم روده ای و زخم خوش خیم معده، درمان شرایط افزایش ترشح اسید و درمان رفلاکس تجویز می گردد.

كلماستين | Clemastine

  • کلماستین یک آنتی هیستامین می باشد که برای تسکین علائم آلرژی و سرماخوردگی استفاده می شود. این علائم شامل موارد زیر می باشد:

  1. بثورات (مانند کهیر)
  2. آبریزش چشم  
  3. خارش چشم، بینی، گلو و پوست 
  4. سرفه  
  5. آبریزش بینی  
  6. عطسه
  • این دارو با بلاک کردن هیستامین (ماده طبیعی که بدن هنگام واکنش های آلرژیک تولید می کند)، عمل می کند.

  • همچنین با مسدود کردن (بلاک کردن) ماده طبیعی دیگری که توسط بدن ساخته می شود (استیل کولین)، به کاهش برخی مایعات بدن برای تسکین علائمی مانند آبریزش چشم و بینی کمک می کند.