کوریوگنادوتروپین آلفا | Choriogonadotropin Alfa

آمپول کوریونیک گونادوتروفین (انسانی) جهت تحریک تخمک گذاری و بارداری در خانم های نابارور استفاده می شود.

بعلاوه این دارو جهت درمان کم کاری غدد جنسی، اختلال ناشی از پایین نیامدن بیضه قبل از بلوغ، القای تشکیل اسپرم به همراه فلوتروپین آلفا تجویز می گردد.

فولیتروپین آلفا | Follitropin Alfa

Gonal-f: القای تخمک‌گذاری در بیماران نابارور unovulatory که در آنها علت ناباروری، عملکردی بوده و ناباروری به علت نارسایی اولیه‌ی تخمدان نیست؛

تشکیل فولیکولهای چندگانه در ART؛

القای اسپرماتوژنز در مردان مبتلا به هایپوگنادیسم هایپوگونادوتروپیک اولیه و ثانویه که در آنها علت ناباروری نارسایی اولیه بیضه نمی‌باشد.

Gonal-f RFF: القای تخمک‌گذاری در بیماران نابارور oligo-unovulatory که در آنها دلیل ناباروری عملکردی است و ناباروری به دلیل نارسایی اولیه‌ی تخمدان نیست؛

تشکیل فولیکولهای چندگانه در ART

فولیتروپین بتا | Follitropin Beta

موارد مصرف داروی فولیتروپین بتادرخانم ها ئ آقایان متفاوت است:

مصرف فولیتروپین بتا در بانوان:

القای تخمک گذاری و باروری در بیمارانی که علت ناباروری نارسایی تخمدان نباشد.

مصرف فولیتروپین بتا در آقایان:

القای تشکیل اسپرم در آقایان به دلیل کم کاری غدد جنسی و نه مشکل بیضه ها.

گنادورلین | Gonadorelin

القای تخمک گذاری در خانم هایی که مبتلا به آمنوره (قطع خون ریزی) به دلیل مشکل هیپوتالاموس هستند. 

لوتروپین آلفا | Lutropin Alfa

تحریک تشکیل فولیکول در خانم های نابارور مبتلا به کم کاری غدد جنسی (HH) با نقص زیاد هورمون LH، جهت استفاده همراه با فولیتروپین آلفا

منوتروپین | Menotropins

آمپول منوتروپین به همراه hCG جهت القای تخمک گذاری و بارداری در خانم های نابارور که تخمک گذاری کمی دارند یا فاقد تخمک گذاری هستند، تجویز می گردد.

بعلاوه از منوتروپین جهت تحریک تشکیل فولیکول در بیمارانی که در حال تخمک گذاری هستند به عنوان بخشی از درمان کمکی باروری، استفاده می شود.

یوروفولیتروپین | Urofollitropin

تحریک تخمک گذاری در بیمارانی که قبلا سرکوب هیپوفیز دریافت کرده اند. همچنین یوروفولی تروپین جهت القای تشکیل چندین فولیکول در درمان ناباروری تجویز میگردد.