سیتریک اسید | Citric Acid

کلادریبین جهت پیشگیری از تشکیل رسوب در کاتاترهای مجاری ادراری، درمان سنگ کلیوی یا مثانه از جنس آپاتیت یا استروویت تجویز می گردد.

دکستران+سدیم کلراید | Dextran+NaCl

محلول تزریقی دکستران+سدیم کلراید جهت افزایش دهنده حجم خون در درمان شوک، (زمانی که خون و سایر فرآورده های خونی موجود نباشد) تجویز می شود.

همچنین از سرم دکستران+سدیم کلراید در پمپ تولید کننده اکسیژن در هنگام بای پس قلبی ریوی و پیشگیری از ترومبوز وریدی و امبولی ریوی در پروسه های جراحی که خطر بروز عوارض ترمبوامبولی زیاد است، استفاده می شود.

دکستروز/سدیم کلراید | Dextrose/ NaCl

خوراکی: درمان هایپوگلیسمی (افت قند خون)

محلول 5 درصد و 10 درصد: انفوزیون محیطی برای تامین کالری و جایگزینی مایعات

محلول 25 درصد (هایپرتونیک): درمان هایپوگلیسمی حاد نشانه‌دار در نوزادان و کودکان برای بالا بردن سطح پایین قند خون؛ درمان کمکی هایپرکالمی (افزایش پتاسیم خون) در ترکیب با انسولین

محلول 50 درصد (هایپرتونیک): درمان هایپوگلایسمی ایجاد شده توسط انسولین (هایپرانسولینمی یا شوک انسولینی) و درمان کمکی هایپرکالمی در نوجوانان و بزرگسالان

محلول 10 درصد: پس از مخلوط شدن با آمینو اسیدها به صورت انفوزیون برای تامین تغذیه‌ای

داکوزات سدیم+سوربیتول | Docusate Na+Sorbitol

شستشوی مجاری تناسلی در جراحی پروستات و مجاری اداری، مدر، عامل شیرین کننده، هایپراسموتیک، مسهل، باعث تسهیل حرکت سدیم پلیسترن سولفونات در روده می شود. 

مانیتول | Mannitol

تزریقی: کاهش فشار داخل جمجمه به دلیل ادم مغزی، کاهش فشار داخل چشم، القای دفع مواد سمی، شستشوی مجاری ادراری در جراحی پروستات از راه مجاری ادراری یا سایر جراحی های انجام شده از راه مجاری ادرای

محلول شستشوی مجاری ادراری-تناسلی: شستشوی مجاری ادراری پس از جراحی پروستات از طریق مجاری ادراری یا سایر جراحی های انجام شده از طریق مجاری ادراری

محلول استنشاقی: ارزیابی افزایش حساسیت برونش ها

سدیم کلراید | Sodium Chloride

تزریقی: تامین سدیم در بیمارانی که محدودیت مصرف خوراکی سدیم دارند (مخصوصا در حالت افت سدیم خون یا سندروم low salt)

سدیم کلراید تغلیظ شده: به عنوان کمکی در مایع درمانی تزریقی

سدیم کلراید هایپرتونیک: افت شدید سدیم و کلر خون

سدیم کلراید هایپوتونیک: محلول آبرسان

نرمال سالین: تامین آب و نمک از دست رفته

چشمی: کاهش اِدِم قرنیه

استنشاقی: تامین رطوبت سیستم تنفسی؛ کم کردن احتقان به وجود آمده بر اثر سرماخوردگی و آلرژی؛ به عنوان رقیق کننده برای محلول‌های گشادکننده‌ی برونش که قبل از استنشاق به رقیق شدن نیاز دارند.

فرم داخل بینی: بازگرداندن رطوبت غشاهای داخل بینی

شستشو: تمیز کردن و شستشوی زخم

سوربیتول | Sorbitol

شستشوی مجاری تناسلی در جراحی پروستات و مجاری اداری، مدر، عامل شیرین کننده، هایپراسموتیک، مسهل، باعث تسهیل حرکت سدیم پلیسترن سولفونات در روده می شود.