آلگلوکوزیداز آلفا | Alglucosidase Alfa

Lumizyme: درمان جایگزینی بیماری پمپ بدون شواهد هایپرتروفی قلبی در بیماران ۸ ساله و بزرگتر

Myozyme: درمان جایگزینی بیماری پمپ در کودکان

آسپاراژیناز | Asparaginase

آسپاراژیناز در درمان لوکمیای لمفوبلاستیک شدید (ALL) به همراه سایر عوامل شیمی درمانی جویز می گردد.

دایجستیو | Digestive

جهت نفخ

گالاسولفیز | Galsulfase

درمان جایگزینی در بیماری متابولیک موکوپلی ساکاریدوزیز ۴ جهت بهبود توانایی راه رفتن و بالا رفتن از پله

ايميگلوسراز | Imiglucerase

درمان طولاني مدت جايگزيني آنزيمي براي بيماراني با بيماري گوشه تايپ اول

لارونیداز | Laronidase

آمپول لارونیداز جهت درمان هورلر و اشکال هورلر-شای موکوپلیساکاریدوزیز ۱، درمان اشکال شای موکوپلی ساکاریدوزیز ۱ در بیماران با علایم متوسط تا شدید تجویز می گردد.

پگ آسپارگاز | Pegaspargase

درمان لوکمیای لمفوسیتیک شدید (‌ALL)، درمان ALL در بیمارانی که سابقه حساسیت به ال آسپارژیناز دارند. 

راسبوریکیز | Rasburicase

آمپول راسبوریکیز جهت کاهش سطح اوریک اسید خون، در شرایطی که افزایش سطح اوریک اسید ناشی از سرطان یا شیمی درمانی باشد، تجویز می شود.