آمونيوم كلرايد | Ammonium Chloride

آمونيوم كلرايد در درمان كمبود كلر يا آلكالوز متابوليك تجویز می گردد.

کلسیم کلراید | Calcium Chloride

آمپول کلرید کلسیم جهت کنترل کمبود کلسیم شدید، اختلال قلبی ناشی از افزایش پتاسیم یا کمبود کلسیم، درمان اورژانسی تشنج عضلانی ناشی از کمبود کلسیم و درمان افزایش منیزیم شدید تجویز می گردد.

کلسیم گلوکونات | Calcium Gluconate

این دارو جهت درمان و پیشگیری از کمبود کلسیم، درمان تتانوس، اختلال قلبی ناشی از افزایش پتاسیم، احیای قلبی زمانی که اپی نفرین جهت بهبود گرفتگی قلبی اثری ندارد، کمبود کلسیم، مکمل کلسیم، سوختگی با هیدروفلوریک اسید تجویز می شود.

دکستران+سدیم کلراید | Dextran+NaCl

محلول تزریقی دکستران+سدیم کلراید جهت افزایش دهنده حجم خون در درمان شوک، (زمانی که خون و سایر فرآورده های خونی موجود نباشد) تجویز می شود.

همچنین از سرم دکستران+سدیم کلراید در پمپ تولید کننده اکسیژن در هنگام بای پس قلبی ریوی و پیشگیری از ترومبوز وریدی و امبولی ریوی در پروسه های جراحی که خطر بروز عوارض ترمبوامبولی زیاد است، استفاده می شود.

دکستروز/سدیم کلراید | Dextrose/ NaCl

خوراکی: درمان هایپوگلیسمی (افت قند خون)

محلول 5 درصد و 10 درصد: انفوزیون محیطی برای تامین کالری و جایگزینی مایعات

محلول 25 درصد (هایپرتونیک): درمان هایپوگلیسمی حاد نشانه‌دار در نوزادان و کودکان برای بالا بردن سطح پایین قند خون؛ درمان کمکی هایپرکالمی (افزایش پتاسیم خون) در ترکیب با انسولین

محلول 50 درصد (هایپرتونیک): درمان هایپوگلایسمی ایجاد شده توسط انسولین (هایپرانسولینمی یا شوک انسولینی) و درمان کمکی هایپرکالمی در نوجوانان و بزرگسالان

محلول 10 درصد: پس از مخلوط شدن با آمینو اسیدها به صورت انفوزیون برای تامین تغذیه‌ای

دیفن هیدرامین+آمونیوم کلراید | Diphenhydramine+Ammonium chloride

این دارو برای موارد زیر مسرف میشود:

  • برای کاهش علائم آلرژی استفاده می شود.
  • برای تسکین سرفه استفاده می شود.
  • از آن برای رقیق کردن مخاط استفاده می شود تا با سرفه از بدن خارج شود.
  • برای کمک به دریازدگی و حرکت زدگی استفاده می شود.

منیزیم سولفات | Magnesium Sulfate

جهت پیشگیری و درمان کمبود منیزیم، پیشگیری و درمان تشنج در پره‌اکلامپسی شدید و یا اکلامپسی، در عفونت حاد کلیوی کودکان، انواعی از آریتمی‌های ناشی از کمبود منیزیم، داروی منیزیم سولفات به صورت تزریقی تجویز می گردد.

پتاسیم استات | Potassium acetate

کمبود پتاسیم، اجتناب از دریافت کلرید زمانی که مقادیر بالای پتاسیم مورد نیاز است، منبع بی کربنات 

پتاسیم کلرید | Potassium Chloride

درمان یا جلوگیری از افت پتاسیم خون

پتاسیم فسفات | Potassium phosphate

پیشگیری و درمان پایین بودن فسفات

توجه: مقدار پتاسیم مصرفی بایستی بخشی از کل مقدار الکترولیت های مصرفی در نظر گرفته شود. به ازای هر ۱mmol فسفات، ۱/۵mEq پتاسیم تجویز می شود. بنابرین اگر ۳۰mmol پتاسیم فسفات تجویز شود، بیمار ۴۵mEq پتاسیم دریافت خواهد کرد.