کلسیم گلوکونات | Calcium Gluconate

این دارو جهت درمان و پیشگیری از کمبود کلسیم، درمان تتانوس، اختلال قلبی ناشی از افزایش پتاسیم، احیای قلبی زمانی که اپی نفرین جهت بهبود گرفتگی قلبی اثری ندارد، کمبود کلسیم، مکمل کلسیم، سوختگی با هیدروفلوریک اسید تجویز می شود.

منیزیوم اکسید | Magnesium Oxide

جایگزین الکترولیت

پتاسیم کلرید | Potassium Chloride

درمان یا جلوگیری از افت پتاسیم خون

سدیم بیکربنات | Sodium Bicarbonate

کنترل اسیدوز متابولیک؛ اسید معده بیش از حد؛ به عنوان یک عامل قلیایی کننده ادرار؛ درمان هیپوکالمی؛ مدیریت مصرف بیش از حد داروهای مشخصی، از جمله داروهای ضد افسردگی و آسپرین

کلسیم کربنات | Calcium carbonate

کلسیم کربنات یک آنتی اسید است و جهت درمان و پیشگیری از کمبود کلسیم یا هایپر فسفاتمی (به عنوان مثال، پوکی استخوان، نرم شدن استخوانها، نارسایی متوسط کلیوی، هیپوپاراتیروئیدیسم، پوکی استخوان بعد از یائسگی و نرمی استخوان در کودکان) و برای اتصال به فسفات تجویز می گردد.