استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین | Acetaminophen+Diphenhydramine+phenylephrine

این دارو جهت تسکین موقت علایم تب یونجه و سرماخوردگی، شامل احتقان و درد/احساس فشار در بینی یا سینوس، سردرد، عطسه، آبریزش بینی، خارش و آبریزش چشم، گلودرد، تب، سرفه و دردهای جزیی تجویز می گردد.

دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین | Dextromethorphan+Guaifenisin+Phenylephrin

درمان علامتی سرفه های خشک بدون خلط و علائم دستگاه تنفسی فوقانی ناشی از تب یونجه،  سرماخوردگی یا آنفلوانزا. 

دکسترومتورفان+سودوافدرین | Dextromethorphan+Pseudoephedrine

درمان علامتی سرفه‌ای که بر اثر سرماخوردگی یا محرکهای استنشاقی به وجود آمده است.

اکسپکتورانت | Expectorant

باعث رقیق شدن خلط و ترشحات ریه شود و سرفه ها را تسهیل می کند. 

اکسپکتورانت+کدئین | Expectorant+Codeine

باعث رقیق شدن خلط و ترشحات ریه شود و سرفه ها را تسهیل می کند. 

لوراتادین+سودوافدرین | Loratadine+Pseudoephedrine

قرص آهسته رهش لوراتادین+سودوافدرین جهت تسکین موقتی علایم رینیت آلرژیک فصلی، بقیه‌ی آلرژی‌های تنفسی یا سرماخوردگی جویز می گردد.

اکسی متازولین | Oxymetazoline

درمان کمکی جهت گرفتگی بینی مرتبط با آبریزش بینی به صورت حاد یا مزمن، سرماخوردگی، سینوزیت، تب یونجه و یا سایر حساسیت ها

سودوافدرین | Pseudoephedrine

درمان علامتی احتقان بینی به دلیل سرماخوردگی، آلرژی، سینوزیت، همچنین باعث بهبود آبریزش بینی می شود.