کنتراسپتیو DE | Contraceptive DE

پیشگیری از بارداری

کنتراسپتیو فور-فازیک | Contraceptive Four-phasic

پیشگیری از بارداری؛ درمان خونریزی زیاد در موقع قاعدگی

کنتراسپتیو اچ دی | Contraceptive HD

جلوگیری از بارداری؛ جلوگیری از بارداری بعد از رابطه‌ی جنسی یا قرص اورژانسی

کنتراسپتیو ال دی | Contraceptive LD

جلوگیری از بارداری؛ جلوگیری از بارداری بعد از رابطه‌ی جنسی یا قرص اورژانسی

کنتراسپتیو ال دی+آهن | Contraceptive LD+Fe

پیشگیری از بارداری؛ ضدبارداری پس از مقاربت

کنتراسپتیو تری‌فازیک | Contraceptive Triphasic

پیشگیری از بارداری؛ ضدبارداری پس از مقاربت

دینوژست+اتینیل استرادیول | Dienogest+Ethinylestradiol

پیشگیری از بارداری؛ درمان خونریزی زیاد در موقع قاعدگی

دروسپرینون+اتینیل استرادیول | Drospirenone+Ethinyl Estradiol

جلوگيري از بارداري، درمان كسالت هاي قبل از يائسگي، درمان جوش

لوونورژسترول | Levonorgestrel

استفاده از لوونورژسترول یا قرص اورژانسی در شرایطی که نزدیکی محافظت نشده صورت گرفته باشد و یا روش جلوگیری (مثلا استفاده از دستگاه و یا کاندوم) با شکست احتمالی روبرو شده باشد، می تواند موجب پیشگیری از بارداری شود.

  • دستگاه T شکل IUD: پیشگیری از بارداری، درمان خون ریزی های سنگین در بانوانی که دستگاه IUD را به عنوان روش پیشگیری نیز انتخاب می کنند. 
  • خوراکی: ضد بارداری اورژانسی بعد از آمیزش محافظت نشده و یا شکست احتمالی روش جلوگیری
  • Plan B: بصورت غیر نسخه ای جهت ضدبارداری در خانم های بالاتر از ۱۷ سال و به صورت نسخه ای در خانم های کمتر از ۱۷ سال

مدروکسی پروژسترون | Medroxyprogesterone

درمان قطع قاعدگی یا خون ریزی غیرعادی رحم به دلیل عدم تعادل هورمونی، درمان زخیم شدن رحم در خانم های یائسه که استروژن دریافت می کنند، پیشگیری از بارداری، کنترل درد اندومتریوز، درمان کمکی کارسینوما اندومتر