آلندرونیت | Alendronate

آلندرونیت در درمان و پیشگیری از پوکی استخوان در زنان یائسه، درمان پوکی استخوان در مردان، درمان بیماری پاژه در استخوان در بیماران علامت دار یا در معرض خطر برای عوارض بعدی یا دارای غلظت آلکالین فسفات از ۲ برابر حد نرمال؛ درمان پوکی استخوان ناشی از مصرف کورتون ها در مردان و زنانی که محتوای مینرال استخوان های آنها کم است یا روزانه ۷/۵ میلی گرم پردنیزولون یا معادل آن دریافت می کنند؛ تجویز می گردد.

آلندرونیک اسید+کوله‌کلسیفرول | Alendronic acid+Colecalciferol

آلندرونیت در درمان و پیشگیری از پوکی استخوان در زنان یائسه، درمان پوکی استخوان در مردان، درمان بیماری پاژه در استخوان در بیماران علامت دار یا در معرض خطر برای عوارض بعدی یا دارای غلظت آلکالین فسفات از ۲ برابر حد نرمال؛ درمان پوکی استخوان ناشی از مصرف کورتون ها در مردان و زنانی که محتوای مینرال استخوان های آنها کم است یا روزانه ۷/۵ میلی گرم پردنیزولون یا معادل آن دریافت می کنند؛ تجویز می گردد.

اتیدرونیت | Etidronate

درمان علامتی بیماری پاژه، پیش گيري از تشکیل استخوان در موارد آسیب به نخاع و یا جایگزینی لگن

پامیدرونات | Pamidronate

پامیدرونات جهت درمان هایپرکلسمیا (افزایش کلسیم خون) متوسط یا شدید مرتبط با بدخیمی با/بدون متاستاز (در ترکیب با هیدراسیون کافی) تجویز می شود.

همچنین از این دارو جهت درمان ضایعات اسنئولیتیک استخوان مرتبط با مالتیپل میلوما یا سرطان پستان متاستاز دهنده و بیماری پاژه استخوان متوسط تا شدید استفاده می شود.

ریزدرونیت | Risedronate

درمان پاژه، درمان و جلوگیری از پوکی استخوان ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئیدها، درمان و جلوگیری از پوکی استخوان در خانم های یائسه، درمان پوکی استخوان در مرد

زولدرونیک اسید | Zoledronic Acid

این دارو برای درمان سطوح بالای کلسیم خون (هیپرکلسمیا) که ممکن است با سرطان رخ دهد استفاده می شود. زولدرونیک اسید همچنین همراه با شیمی درمانی سرطان برای درمان مشکلات استخوانی که ممکن است با مولتیپل میلوما و سایر انواع سرطان (مانند سینه، ریه) که به استخوان ها گسترش یافته است رخ دهد، استفاده می شود.

زولدرونیک اسید متعلق به دسته ای از داروها به نام بیس فسفونات ها است. این دارو با کاهش مقدار کلسیم آزاد شده از استخوان ها به خون، سطح بالای کلسیم خون را کاهش می دهد. همچنین با کاهش سرعت تجزیه استخوان های شما توسط سرطان برای جلوگیری از شکستگی استخوان عمل می کند.