\ بتابلاکر دارای فعالیت آلفابلاکری

بتابلاکر دارای فعالیت آلفابلاکری

Beta Blocker With Alpha-Blocking Activity


پربازدیدهای دارویی

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲