\ آگونیست بتا2، طولانی اثر

آگونیست بتا2، طولانی اثر

Beta Agonist, Long-Acting


پربازدیدهای دارویی

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲