آلپرازولام | Alprazolam

آلپرازولام برای درمان اضطراب و اختلالات پنیک استفاده می شود. این دارو به گروهی از داروها به نام بنزودیازپین ها تعلق دارد که بر روی مغز و اعصاب (سیستم عصبی مرکزی) تاثیر میگذارد و باعث ایجاد آرامش می شوند.
این دارو با افزایش اثرات یک ماده شیمیایی طبیعی خاص در بدن (GABA) عمل می کند.

 

کلرودیازپوکساید | Chlordiazepoxide

  • کلرودیازپوکساید برای درمان اضطراب، ترک الکل حاد و همچنین برای رفع ترس و اضطراب قبل از عمل های جراحی استفاده می شود.
     
  • این دارو متعلق به دسته ی دارویی بنزودیازپین ها می باشد و برای ایجاد اثرات آرام بخشی؛ بر روی مغز و اعصاب ( سیستم عصبی مرکزی ) اثر گذاشته و با افزایش اثرات گابا ( ماده شیمیایی طبیعی خاص در بدن ) عمل می کند.

کلیدینیوم+کلردیازپوکساید | Clidinium+Chlordiazepoxide

قرص کلیدینیوم+کلردیازپوکساید جهت درمان کمکی زخم معده و درمان سندرم روده تحریک پذیر تجویز می گردد.

کلوبازام | Clobazam

قرص کلوبازام جهت درمان کمکی تشنج و درمان کمکی صرع بای بیمار تجویز می گردد.

کلونازپام | Clonazepam

قرص کلونازپام جهت درمان کمکی برخی از صرع ها و درمان حمله پنیک و ترس از فضای باز تجویز می گردد.

دیازپام | Diazepam

کنترل اختلالات اضطراب، علایم ترک الکل، شل کننده عضلانی، اختلالات تشنج، ایجاد آرامش قبل از عمل جراحی

ژل مقعدی: کنترل صرع های عود کننده انتخابی در بیمارانی که رژیم پایدار ضد صرع جهت کنترل افزایش فعالیت صرع خود نیاز دارند. 

فلورازپام | Flurazepam

درمان کوتاه مدت بی خوابی

لورازپام | Lorazepam

کنترل اختلال اضطراب برای کوتاه مدت (۴ ماه)، اضطراب وابستگی به افسردگی، بی خوابی به دلیل اضطراب یا استرس موقتی

میدازولام | Midazolam

به عنوان آرام بخش قبل از عمل؛ آرام بخش متوسط ​​قبل از روش های تشخیصی یا رادیوگرافی؛ آرامش بخش در ICU

نیترازپام | Nitrazepam

از موارد استفاده قرص نیترازپام، می توان به موراد زیر اشاره نمود:

  • نیترازپام جهت کنترل بی خوابی، با اثر کوتاه مدت، به عنوان خواب‌آور به کار می‌رود.
  • کنترل صرع میوکلونیک