آدالیمومب | Adalimumab

داروی آدالیمومب در درمان روماتوئید آرتریت، آرتریت سوریازیس، انکیلوزینگ اسپوندیلایتیس، کرون، پلاک سوریازیس، آرتریت بدون علت جوانی تجویز میگردد.

اتانرسپت | Etanercept

درمان روماتوئید آرتریت متوسط تا شدید، آرتریت متوسط تا شدید بدون علت در جوانان که مفصل های زیادی را تحت تاثیر قرار داده باشد، آرتریت ناشی از سوریازیس، سوریازیس پلاک متوسط تا شدید. 

اینفلیکسیمب | Infliximab

-درمان آرتریت روماتوئید فعال متوسط تا شدید (همراه با متوترکسات)

-درمان بیماری کرون فعال متوسط تا شدید که به درمانهای رایج پاسخ کافی نداده است (برای کاهش علایم و نشانه‌ها و القا و برقرار نگهداشتن بهبود موقت بالینی) یا به منظور کاهش تعداد فیستول‌های انتروکوتانئوس و رکتوواژینال و بسته شدن فیستول

-درمان آرتریت سوریاتیک (برای کاهش علایم و نشانه‌های آرتریت فعال و جلوگیری از پیشرفت آسیب ساختاری و بهبود عملکرد فیزیکی)

-درمان پلاک سوریازیس مزمن شدید

-درمان آنکیلوزینگ اسپوندیلیت فعال (کاهش علایم و نشانه‌ها)

-درمان کولیت اولسراتیو فعال متوسط تا شدید که به درمانهای رایج پاسخ کافی نداده است (کاهش علایم و نشانه‌ها و القا و برقرار نگهداشتن بهبود موقت بالینی، بهبود موکوز و حذف مصرف کورتیکواستروئید)

 

لوفلونوماید | Leflunomide

این دارو برای درمان آرتریت روماتوئید استفاده می شود، وضعیتی که در آن سیستم دفاعی بدن (سیستم ایمنی) بدن را به عنوان خودش تشخیص نمی دهد و به بافت های سالم اطراف مفاصل حمله می کند.

لفلونوماید به کاهش آسیب / درد / تورم مفاصل کمک می کند و به شما کمک می کند بهتر حرکت کنید. با تضعیف سیستم ایمنی بدن و کاهش تورم (التهاب) عمل می کند.

متوتركسات | Methotrexate

استفاده در انكولوژي: درمان لوكميا، سرطان سينه، سرطان سر و گردن، سرطان ريه، سرطان لنف و استخوان

استفاده در ساير موارد: درمان پسوريازيس، روماتيسم