آباکاویر | Abacavir

داروی ضد رترو ویروسی آباکاویر در درمان عفونت ویروسی نقص ایمنی (HIV)، تجویز میگردد.

دیدانوزین | Didanosine

درمان عفونت HIV

افاویرنز+امتریسیتابین+تنوفوویر | Efavirens+Emtricitabine+Tenofovir

درمان عفونتهاي اچ.آي.وي در تركيب با دست كم دو داروي ضد ويروس ديگر

امترسیتابین+تنوفوویر | Emtricitabine+Tenofovir

در درمان HIV به همراه حداقل دو داروی دیگر

لاميوودين | Lamivudine

Epivir: درمان عفونت HIV ؛ اين دارو هميشه بايد بخشي از يك رژيم چند دارويي باشد (حداقل سه تركيب ضد رتروويروس)

Epivir-HBV: درمان هپاتيت B مزمن كه همراه با شواهد مبني بر تكثير ويروس هپاتيت B و التهاب كبد مي باشد. در صورتي كه ديگر تركيبات ضدويروسي قابل استفاده نباشند اين دارو تجويز مي شود.

استاوودین | Stavudine

استاوودین در دسته دارویی "ترکیب ضد رتروویروس" قرار دارد. (داروهایی که در چرخه عمر بیماری اچ ای وی و عفونت های حاصل از آن تاثیر می گذارند.) لذا این دارو جهت درمان عفونت HIV به همراه سایر عوامل ضد ویروس تجویز می گردد. 

زیدوودین | Zidovudine

درمان عفونت HIV به همراه حداقل دو داروی ضد ویروسی دیگر، به عنوان داروی تکی در پیشگیری از انتقال HIV  به مادر و نوزاد