آریپیپرازول | Aripiprazole

قرص آری پیپرازول در درمان اسکیزوفرنی، درمان نگهدارنده بیماری دو قطبی به صورت تکی یا  در ترکیب با لیتیوم و والپروییک اسید، درمان کمکی افسردگی، درمان تحریک پذیری مربوط به اوتیسم تجویز می گردد.

کلوزاپین | Clozapine

قرص کلوزاپین جهت درمان اسکیزوفرنی مقاوم، کاهش خطر  وقایع رفتارهای تمایل به خودکشی در بیماران اسکیزوفرنی تجویز می گردد.

الانزاپین | Olanzapine

خوراکی: درمان تظاهرات اسکیزوفرنی، درمان شیدایی بیماری دو قطبی به صورت تکی یا به همراه لیتیوم و سدیم والپروات، درمان نگهدارنده بیماری دو قطبی، درمان افسردگی بیماری دو قطبی مقاوم به درمان به همراه فلوکستین

کوئتیاپین | Quetiapine

قرص کوئتیاپین جهت درمان اسکیزوفرنی؛ درمان اپیزودهای حاد مانیک یا مختلط مرتبط با اختلال دو قطبی نوع یک ( به صورت تکی یا در ترکیب با لیتیم یا دی والپروئکس) تجویز می گردد.

همچنین کوئتیاپین جهت درمان نگهدارنده اختلال دو قطبی نوع یک ( همراه با لیتیم یا دی والپروئکس)؛ درمان اپیزود حاد افسردگی مرتبط با اختلال دوقطبی و درمان کمکی افسردگی تجویز می گردد.

ريسپريدون | Risperidone

فرم خوراكي ريسپريدون جهت درمان اسكيزوفرني، بيماري دوقطبي و تحريك پذيري/پرخاشگري در بيماران اوتيسمي تجویز می گردد.

جهت درمان اسكيزوفرني و بيماري دوقطبي فرم تزريقي ريسپريدون نیز تجویز می گردد.