\ ترکیب ضد پلاکت، سیکلوپنتیل تریازولوپیریمیدین

ترکیب ضد پلاکت، سیکلوپنتیل تریازولوپیریمیدین

Antiplatelet Agent, Cyclopentyltriazolopyrimidine


پربازدیدهای دارویی

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲